Патриарх Кирил: Руснакът не може да не е православен

Патриарх Кирил: Руснакът не може да не е православен

Публикувано от:

„Руснакът е онзи, който смята себе си за руски човек, който няма други етнически предпочитания, който мисли и говори на руски език, който признава православното християнство за основа на националната духовна култура, който е солидарен към съдбата на руския народ“.

Такова определение за руска идентичност даде Патриархът на Москва и цяла Русия Кирил на Всемирния руски народен събор, който се проведе на 11 ноември в Москва, където Патриарх Кирил председателства. В събора взеха участие над 400 представители на парламента и обществени организации от 40 руски региона.

В единодушно приетата „Декларация за руска идентичност“ се отбелязва: „твърдението, че всеки руснак трябва да признава православното християнство на базата на своята национална култура е оправдано и справедливо. Отричането на този факт, а още повече търсенето на друга религиозна основа на националната култура, показва отслабване на руската идентичност, което може да доведе до пълната й загуба“, заяви руският патриарх.

„Уникалността на етногенезиса на руския народ е в това, че в продължение на много векове приемането на руската идентичност от различни националности не е било принудителна асимилация на едни или други етнически групи („русификация“), а е било следствие на свободен личен избор на конкретни хора, свързали живота и съдбата си с Русия. Именно по този начин в състава на руския народ влязоха татари, литовци, евреи, поляци, немци, французи и представители на други националности“, се казва в Декларацията.

Главата на Руската Православна Църква в словото си на Събора отбеляза, че „съдбата на руския народ, неговото благополучие, неговата цялост, зрялост, неговото самосъзнание трябва да бъдат признати като ключови фактори в запазването на духовното и политическото единство на Русия.

Днес, да се пренебрегва това, означава унищожаване на държавата, като да се заложи в нея бомба с часовников механизъм“, заяви Патриарх Кирил.

Негово Светейшество смята, че зад опитите да се изключи думата „руснак“, „руски“ се разглеждат идеи, които по думите му: „отдавна доказали своята безжизненост на Запад, където все по-гръмко звучат гласове, призоваващи към отказа от теорията на мултикултурализма и теорията за правилния тигел (англ. melting pot – модел за етническо развитие). Обратното, трябва да се утвърждава правото на народите и религиозните общности на своя идентичност“, отбеляза Патриархът на Русия.

„Такова право има безусловно руския народ, около който се формира руската нация, руската цивилизационна общност. При това, всички народи на държавата имат възможност да разкриват своята самобитност и мирно да се договарят за правилата на съвместния живот в рамките на общата многонационална руска цивилизация“, заяви още Партиарх Кирил.