Паметници от бял камък във Владимир и Суздал

Кой е управлявал Русия до 862 година?

Паметници от бял камък въвВладимир и Суздал (White Monuments of Vladimir and Suzdal) са два художествени центъра на територията на централна Русия заемат важно място в архитектурната история страната. Те съдържат редица величествени, религиозни и обществени сгради от дванадесети и тринадесети век, като сред тях се открояват шедьоврите Катедралата на Св. Димитър и на Успение Богородично..