Открит урок по руски език: Спонсор

По-голямата част от говорещите не просто отхвърлят новите думи – те предизвикват сред тях съвършено конкретна ненавист. Така стана и със „спонсор“

По-голямата част от говорещите не просто отхвърлят новите думи – те предизвикват сред тях съвършено конкретна ненавист. Но след това ние се примиряваме и свикваме с тях, че даже и започваме да ги обичаме. Оглеждаш се и виждаш, че не можеш да си представиш живота без тях. 

Така беше с „дилър”, „брокер”, така, разбира се, стана и със „спонсор”. Някои и до сега изискват думата „спонсор” да бъде заменена с нещо по-руско, нещо по-симпатично, традиционно, а други, напротив, са убедени, че тази дума си е достатъчно красива.

Владимир Новиков, автор на „Речник на модните думи“, направо ни уверява, че тази английска дума се чувства в Русия много по-свободно, отколкото у дома си. В чужбина спонсорството може и да е повече от нашето, но пък при нас същото това спонсорство, съгласете се, е къде-къде по-весело!

Да се намери спонсор на Запад е изключително трудно, констатира Новиков, трябва да се пишат много документи, да се доказва, след това внимателно и грижливо да се изразходват предоставените от намерения спонсор пари, като се дава отчет за всеки цент. При нас, признава езиковедът, самата дума „спонсор” звучи много сладко, а ако трябва да сме точни – като веселие с чужди средства.

Ето, ако човек си намери спонсор, се почва с какво ли не: пускане на пилотен брой на вестник-списание, организиране на банкет, раздаване на първите заплати, а това, какво ще стане с проекта, за който са били отпуснати пари, вече не е толкова важно. Основано е издателство, а то не публикува нищо. Искате отчет ли? Ами може да се направи отчет по модела на героя на Гогол: ето, църквата я строихме, строихме, но тя взе, че изгоря. Наистина, пожарите в Русия са много.

Що се отнася до речниковите тълкувания на думата „спонсор”, то тук всичко зависи от самите речници. В последното издание на речника на Ожегов е написано, че спонсор е „лице, организация, фирма, които играят ролята на поръчител, клиент, финансираща страна“. Правилно ли е? Правилно е. В Големия речник на руския жаргон тълкуванието е къде-къде по-весело: „богат любовник, издържащ, материално поддържащ момиче“. Също е правилно, но в малко по-друг смисъл. Това са два пласта на руския език, две системи от понятия, отбелязва Владимир Новиков, който съвършено справедливо поставя „спонсор” сред „модните думи“.

Във всеки случай, без тази дума вече не може да мине нито съвременната руска реч, нито пък съвременният руски живот..