Откритие на Руски изследователи

Откритие на Руски изследователи

Публикувано от:

Тайната на младостта и дълголетието се крие в цитамините

Пептидните биорегулатори (къси пептиди) са органични молекули, състоящи се от аминокиселинни остатки, свързани в специални пептидни връзки.

Хората са свикнали с факта, че младостта е мимолетен дар на живота, който безвъзвратно си отива. Но сега, благодарение на постиженията на руските изследователи, на пазара на фармацевтични продукти се появяват нов тип препарати, насочени към конкретни органи и системи не само с цел за подобряване на здравето, но и за предотвратяване на преждевременното стареене. Тези препарати са наречени пептидни биорегулатори.

Пептидите са много къси белтъци. Белтъчините, както е известно, представляват верига от свързани аминокиселини

Те биват с различна дължина:

– дълги – включват десетки аминокиселини;

– къси – само на няколко връзки.

Късите белтъчини се наричат пептиди. Клетките на човешкия организъм трябва редовно и безпогрешно да създават белтъци със специална структура. Ако клетката изпълнява функциите си ефективно, функционира добре и целия организъм. Ако клетката по някаква причина започне да функционира неправилно – страда целият орган, което от своя страна води до заболявания.

Разбира се, може да се борите с болестта като заместителна терапия: изкуствено се инжектират вещества, от които организма има дефицит. Но такъв метод има един недостатък: клетката постепенно престава да изпълнява функциите си. А ако въведете необходимите информационни молекули – клетката подновява нормалната си дейност и организма сам се възстановява.

Пептидните биорегулатори (къси пептиди) са органични молекули, състоящи се от аминокиселинни остатки, свързани в специални пептидни връзки. Аминокиселина – това е просто по сложност на структурата си, органично съединение. Аминокиселините са едновременно и киселини, и основи, така че те да могат да се закрепят една към друга, създавайки достатъчно стабилни и в същото време функционални подвижни съединения.

Към днешна дата учените са открили около 250 аминокиселини В живите организми се използват само 20 от тях. Изглежда невероятно, че само 20 разновидности на аминокиселините образуват голямо разнообразие от живите организми. От тях се състоят всички белтъчини, които са градивните елементи на всички живи същества. Всички тъкани на човешкия организъм съответстват на определени пептиди: мозъчната тъкан – мозъчни пептиди, за бъбреците – бъбречни, за мускулите – мускулни и т.н. Пептидните молекули при всички бозайници са идентични. Ето защо, ако пептиди на крава се въведат в човешкия организъм, то ще се възприемат от организма ни като свои собствени.

Къде се срещат в природата?

По-голямата част от принципите на структурата и функционирането на живите системи са едни и същи, от простите живи организми (едноклетъчните) до висшите (гръбначни, бозайници). Затова не е изненадващо, че органичните съединения, които действат като носители на информация и регулатори на различните функции, до голяма степен са идентични с организми от цялия еволюционен ред. Основните къси пептиди, са намерени в ракообразни, насекоми, риби, влечуги и т.н. Нещо повече, те извършват една и съща физиологична функция , тъй като животинските организми работят на същите принципи. Във всичките по-горе видове са налице нервна система, сърце, дихателната система и отделителна система. И основните биохимични механизми в цялом са идентични.

История на откритието

Хората са се опитвали да създадат еликсир на младостта още от древни времена. Алхимиците безуспешно продължавали да се опитват да създадат вещество, което може да върне времето назад, възвръщайки на старите хора младостта. Изминавали векове, и науката не стояла на едно място.

Днес нанотехнологиите се смятат за едни от най-обещаващите области на науката, включително и медицината. Неотдавна са били разработени препарати на базата на къси пептиди, които са в състояние да предотвратят преждевременно стареене на човешкия организъм, удължавайки младостта на много години. Доскоро хората не са знаели как да извлекат пептидите от животинските органи. Обаче тази технология е била открита през 1971 г. във Военномедицинска академия в Ленинград от двама изключителни съветски учени – Владимир Хавинсон и Вячеслав Морозов. На учените им е била поставена задача да направят препарат, който може да увеличи издръжливостта на войниците в екстремни условия. Хавинсон и Морозов изхождали от предположението, че стареенето е непрекъснат процес, който обхваща десетилетия, през който бавно излизат от строя всички органи и системи на човешкия организъм. Един от основните аспекти на процеса на стареенето е намаляването на производството на протеини Изследователите са смятали и вярвали, че тези темпове могат да бъдат възстановени чрез въздействие на организма с пептидни биорегулатори.

Учените са открили най-оптимален начин за възстановяване на естествения синтез на пептидите в организма в оптимално количество, откривайки технология за извличане на пептидни биорегулатори от тъкани на животни, които са идентични по структура с човешкия оргнизъм. След няколко години усилена работа на изследователите плодовете на труда са налице. Бил е създаден нов тип препарати, които увеличават продължителността на живота – пептидни биорегулатори – Цитамини. Изследванията са доказали способността им да предотвратяват преждевременното стареене и болестите, свързани с процеса на стареене. Били са разработени фармацевтични продукти, а на тяхната основа и биологично активни добавки.

Изследвайки процесите на стареене и методи за предотвратяването им, изследователите от Института по Биорегулация и геронтология в Санкт Петербург са стигнали до заключението, че когато добавяли към храната на опитни мишки разработените препарати, продължителността им на живот се увличава с 30-40%. По-късно свойствата на пептидите се изучавали и върху възрастни хора в Киевския и Санкт Петербургския Институти по геронтология. В резултат на това, смъртността е намаляла с 50%, което показва високите геропротекторни свойства на пептидите.

Многогодишна клинична практика на използването на пептидните биорегулатори – Цитамини, е демонстрирала висока ефективност на този тип препарати при различни заболявания и болестни състояния, включително патологии, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства.

Съвсем наскоро учените определили класа на така наречените универсални регулаторни пептиди, които са в състояние да нормализират активността както на отделните видове клетки, така и на цели органи и системи. Тестове, проведени от учени и лекари по света, показват, че регулаторните къси пептиди са отговорни за широк спектър от различни физиологични явления в организма. В резултат на това те са полезни при лечение на редица заболявания от различен произход и тежест. При възникването и развитието на някои заболявания (включително и системните) участват не само отделни регулаторни пептиди, а и цялостната им система. Регулаторните пептиди осигуряват хармония в работата на отделните клетки, органи и системи в организма. От тази гледна точка, заболяването се развива, когато цялостната им система има дисбаланс, нарушава се естественото съотношение на тяхното количество. Пептидните биорегулатори са едни от най-важните частици, отговорни за функцията на саморегулиране на организма (хомеостаза).

Хомеостаза – това е тънко равновесие във функционирането на всички клетки, органи и системи на живите организми. В медицината има още едно понятие – Хомеокинеза.

Хомеокинезата е метод за изменение на работата на организма насочен към определянето на хомеостазата (т. нар. подвижно равновесие). В човешкия организъм едновременно протичат милиони хомеокинезиси. А късите пептиди, от своя страна, са основните представители на тези процеси. Във всяка клетка протичат ред последователни химични трансформации, активирани от специфични ензими (пептидази), в резултат на които се образуват къси пептиди. Те се характеризират с повишена биологична активност и се смятат за регулатори с широк спектър микробиологични реакции. Всички клетки в организма непрекъснато създават и поддържат определено нужно ниво на регулаторни пептиди. Но ако има нарушение на хомеостазата, скоростта на тяхното образуване (в целия организъм или в определени тъкани) се увеличава или намалява.

Тези колебания се срещат в определени ситуации: организма трябва да се приспособи към новите условия (адаптация), извършва се физическа, умствена или психо-емоционалната работа, появата и развитието на някаква болест – когато организма се опитва да се предпази от нарушение на хомеостазата. Нагледен случай за подсигуряване на равновесие е регулирането на кръвното налягане Съществуват групи биорегулаторни пептиди, които са в непрекъсната “конкуренция” – едни намаляват, а други увеличават налягането. За да бягаме бързо, да се качваме нагоре по хълма, да се занимаваме с умствена или емоционална дейност, се изисква повишаване на кръвното налягане до определено ниво, в зависимост от натоварването. Но веднага след като натоварването е завършило и организма има нужда да се отпусне, се активират пептидите, които подсигуряват забавянето работата на сърцето до нормални темпове и нормализиране на кръвното налягане. Вазоактивните регулаторни пептиди постоянно се конкурират, за да осигурят увеличаване на налягането до необходимото ниво (но не по-високо, в противен случай са възможни негативни последствия чак до инсулт), и при завършване на натоварването, да подсигурят нормалния темп на свиване на сърцето и нормалния диаметър на кръвоносните съдове.

Принцип на действие на пептидите

Пептиди – можем да ги наречем истинските представители на наносвета, тъй като дължината им е по-малко от един нанометър. В човешкия организъм пептидите изпълняват функция на информационни молекули, доставят информация от една клетка към друга. Попадайки във вътрешността на жива клетка, пептидът предизиква синтез на активни вещества, нормализира обмяната на веществата и активира процеса на възстановяване. Така пептидите предизвикат масивно подмладяване на тъканите – тоест, фактически действат като еликсир на младостта. Както вече казахме, тези молекули са едни и същи за всички организми на бозайници. Например, един пептид, извлечен от черен дроб на агне или теле, ще се възприема от човешкия черен дроб, като собствен. Всеки орган и система в човешкия организъм съответства на определен тип Пептидни биорегулатори: за артериите и сърцето, костите, нервната, имунната система, панкреаса, щитовидната жлеза и др.

Постиженията на съвременната медицина позволява да се извлекат пептиди от тъкани на бозайници и да се въведат в човешкия организъм, активирайки процесите на възстановяване на тъканите. Пептидните биорегулатори – цитамини въздействат на организма по следните направления:

– подмладяват клетките на организма;
– увеличават устойчивостта на клетките към кислороден глад;
– увеличават резистентността на клетките към токсини и други вредни вещества;
– оптимизират тъканния метаболизъм;
– оптимизират усвояването на хранителни вещества в тъканите и освобождаването от разграждането;
– оптимизират функционалната активност на клетките и клетъчната обмяна на веществата;
– оптимизират процесите на възстановяването на всички тъкани в организма.

Пептидите не само забавят стареенето, но и възстановяват излезлите от строя функции на организма, тъй като всички ние сме постоянно изложени на отрицателни влияния, както и на негативни фактори на околната среда.

Основното специфично въздействие на регулаторните пептиди е митозата и узряване на клетките на различни тъкани. Пептидните биорегулатори – цитамини, директно регулират съотношението на размножаване, зреене, работните и рециклируемите клетки, т.е. осигуряват оптимален темп на подмяна на старите клетки с нови. Освен това те повишават устойчивостта на клетките и снижават темповете на програмираната клетъчна смърт както в нормално състояние на организма, така и по време на заболявания, и това се дължи благодарение на активиране на неспецифичните защитни и регенеративните вътреклетъчни механизми. Именно благодарение на въздействието на фундаменталното ниво, регулаторните пептиди, съответстващи на определени тъкани, са ефективни при толкова широк спектър от заболявания.

Късите регулаторни пептиди са различни от всички съвременни лекарства и така те са популярни днес като биологично активни добавки. Всичко, което сега предлага пазара на лекарства е химия и биохимия. Пептидите от своя страна не действат по химичен път. Те носят информацията, съдържаща се в аминокиселините, които ги формират. Още едно положително свойство на пептидните биорегулатори е, че те имат антиоксидантно действие. Освен това късите пептиди са в състояние да определят посоката на диференциране на стволовите клетки. По този начин те активират резервния потенциал на всяка тъкан и я възстановяват дори и при много тежки повреждания.

Показания

Специалистите от наномедицината твърдят, че редовната употреба на лекарства на базата на къси пептиди позволява не само да се предотврати преждевременно стареене, но също така и значително да се увеличи продължителността на живота – с 20-30%. В пептидните биорегулатори практически няма противопоказания, така че те са препоръчителни за всички хора, които искат да поддържат своето здраве и благополучие. Лекарите съветват да се прилагат пептидни биорегулатори от 25-30-годишна възраст. Това значително ще забави процеса на стареене като цяло. Съществуват конкретни показания за употребата на медикаменти на базата на пептидните биорегулатори – това е при появата на нередности във функционирането на орган или система на организма. Значителен фактор за удължаване на младостта е да се възстанови и да се засили имунната система, функционирането на която до голяма степен се определя от състоянието и работата на тимуса.

Именно благодарение на тази жлеза организма ни е ефективно защитен от болестотворни микроорганизми. Следователно, по време на подмладяваща терапия, се препоръчва да се включват средствата за възстановяване и регенерация на клетките на тимуса.

По-долу е представен кратък списък на заболявания, при които се препоръчват пептидните биорегулатори – Цитамини:

– заболявания на кръвоносната система;
– заболявания на жлезите с вътрешна секреция;
– патология на пикочните и половата система;
– заболявания на опорно-двигателния апарат;
– заболявания на централната нервна система и периферната нервна система;
– влошаването на кожата, бръчки, намаляване на жизнения тонус.

Трябва да се разбере, че лечението на всяка болест от списъка по-горе изисква различен подход – за всяка болест съответства конкретен препарат.

Съвременната наука е наясно, че процесът на стареене е също информационно явление. Това може да бъде представено по такъв начин: като че ли на клетките се дава информация да намалят темповете и след това напълно да се спре процесът на деление. Може би в бъдеще, след 1-2 десетилетия, в медицината ще преобладава информационната терапия. По указание отвън организма сам ще премахва атеросклеротичната плака от съдовете, ще премахва токсините, ще унищожава раковите клетки и т.н. Въздействието върху организма с къси регулаторни пептиди е един от първите методи за влияние върху организма по информационен път. Пептидните биорегулатори – цитамини, това е възстановяване на здравето и продължаване на младостта без хирургическа намеса и странични ефекти.

В момента това са преди всичко препарати за подмладяване и профилактика на заболявания. Възстановявайки всеки орган, чиято функция с времето намалява, така Вие можете да се наслаждавате много години на висока жизненост и добро здраве, тъй като пептидните биорегулатори дават на нашия организъм млади клетки. Но ние не трябва да забравяме, че освен използването на пептидните биорегулатори, трябва да водим и здравословен начин на живот.