Откривател на златото в Русия

Екатеринбургски археолози планират по черепа да възстановят лицето на първооткривателя на разпръснатото злато в Русия . Миньорът Лев Брусницин в началото на 19-ти век бе първият в страната, който предложи златото не да се добива от руда, а да се измива от реките.

Екатеринбургски археолози планират по черепа да възстановят лицето на първооткривателя на разпръснатото злато в Русия. Миньорът Лев Брусницин в началото на 19-ти век бе първият в страната, който предложи златото не да се добива от руда, а да се измива от реките. „Благодарение на тази методика нашата Русия излезе на първо място по добив на злато“ – отбеляза археологът Сергей Погорелов. Брусницин бе погребан през 1857 година в Екатеринбург, а името му – незаслужено забравено..