Откриване на паметник на акад. Лихачов

Откриване на паметник на акад. Лихачов

Публикувано от:

„ Плътта на Българската държава създаде Аспарух,

нейния дух – Кирил и Методи.

И чуждите завоеватели не можаха да победят

тази държава на духа,

защото в защита на българския народ стояха

езикът, писмеността и културата.”

“Старобългарската литература още със самото си възникване отговаря не само на национални, но и на общочовешки нужди. Старобългарската литература не се ограничава в теми, свързани само с местния, с българския начин на живот, с местните политически вълнения. Още с първите си прояви тя става литература, която наред  с чисто българските решава и основните въпроси на човешкия живот и с това приобщава българския народ към общоевропейската култура”.

„Чудото се обяснява обаче не само с гениалността на Кирил и Методий, на които се е отдало да създадат азбука, правопис (ортография), но и на основата на българския – великолепен, субтилен литературен език, способен да изрази най-сложните отвлечени идеи. Чудото се обяснява най-вече с това, че българският народ се е оказал способен да възприеме това. А способността за възприемане се е възпитавала у българския народ, защото България отдавна е била територия на велики култури и е била в съседство с тези просветени народи на тогавашна Европа”.

“Благодарение на Търновската литературна школа, чиито основни принципи са били възприети и в Русия, България застава начело на обединението на цялата славянска писменост, което придобило огромно значение не само за България, но и за цялото южно и източно славянство”.

„Скъпи български приятели, не забравяйте – вие сте една от най-древните сред съществуващите днес културни нации в Европа и в света”.

“Много неща са отминали, древният Рим и древна Гърция, Византия, но България е тук – късче от най-древната култура между всички европейски страни. Затова – пазете я! За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създавано с векове, трябва да пребъде. Такова е историческото предназначение на България и аз вярвам в него“.

„Обичам България –

и древната,

и съвременната,

                   и бъдещата”

Д. Лихачов