Откриване на паметна плоча на ген. Суворов

Откриване на паметна плоча на ген. Суворов

Публикувано от:

 

Публикуван на 28.11.2017 г.

Оператор: Съйко СЪЕВ, БЛИЦ