Основни  направления в дейността на Национално движение „Русофили“ за 2017 г.

Основни  направления в дейността на Национално движение „Русофили“ за 2017 г.

Публикувано от:

Автор: Владимир ЧУЧУЕВ
Секретар на Националния съвет на НД „Русофили“

В съответствие с приетите „Основни насоки и задачи за периода 2016-2020 г.“, Национално движение „Русофили“ осъществява дейности, организирани в няколко направления. Чрез тях представяме пред обществеността задачите, които сме си поставили, обясняваме смисъла на своето съществуване и се легитимираме като българска патриотична организация, чиято цел е да възстанови и нормализира българо-руските отношения.

I. Възстановяване на традиционното присъствие на руския език и култура в България

Не трябва да забравяме, че задължителното изучаване на руски език в училищата не е прекратено дори когато Царство България е съюзник на хитлеристка Германия по време на Втората световна война.

 1. Организираме изучаването на руски език в детските градини. Според психолозите интелектът на детето се развива по-лесно, ако първият чужд език, който изучава, е от същата езикова група. Разучаването на стихотворения и песни, слушането на приказки на руски език запознава децата с една богата и близка култура, помага им да разширят познанията си за света.
 1. Съдействаме да се въведе изучаване на руски език от началния курс на училищното образование, като продължение на обучението от детската градина и предучилищната подготовка.
 1. Организираме групи за изучаване на руски език към общинските детски комплекси (ОДК) и в групи по интереси в училищата.
 1. Организираме деца и групи за участие в Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“. Фестивалът е включен от Министерството на образованието и науката в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016 – 2017 г.
 1. Организираме концерти на гастролиращи изпълнители от Русия. Съдействаме в културните мероприятия, организирани в страната, да се включва руска музика (популярна и класическа), както и театрални постановки от руски автори.

II. Опазване на паметта за историята на взаимоотношенията между България и Русия, между българския и руския народ. Противопоставяне на опитите да се фалшифицира историята ни. Патриотично възпитание на децата и подрастващите.

 1. Участваме в честванията на Трети март, Девети май, Втори юни, 24 май, Априлското въстание, в местни инициативи, отбелязващи освобождаването на съответните населени места от турско робство, във възстановки на исторически събития. Организираме литературно-музикални представления, шествия (например, „Безсмъртен полк“), в които се включват участници в антифашистката съпротива и Втората световна война.
 1. Честваме личности от местно и национално значение – възрожденци, църковни деятели, народни будители, революционери, опълченци, участници във войните на България, видни личности, общественици и държавници от България и Русия.
 1. Организираме открити уроци, лекции, викторини и конкурси в училищата по повод паметни дати и личности от историята на България и Русия. Добре би било да се засегне и темата за православието, като основа за духовната близост между българския и руския народ.
 1. Съвместно с Общобългарския комитет „Васил Левски“ организираме клубове „Млади възрожденци“ в училищата.
 1. Запознаваме с регламента и мотивираме ученици и преподаватели за участие в Националния конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“. Този конкурс също е включен от МОН в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016 – 2017 г..
 1. Запознаваме с регламента на Международния конкурс за детска рисунка „Обичам моята Родина“ и мотивираме децата да участват в него.
 1. Работим за поддържане и възстановяване на паметници и паметни плочи на руски и съветски воини, на бележити личности, ратували за развитието на българо-руските отношения, както и за изграждане на нови паметни знаци.

 

III.  България и Русия в условията на съвременната геополитическа реалност

 1. Организираме дискусионни клубове по въпроси, свързани с развитието на България и българо-руските отношения.
 1. Организираме срещи и беседи с изявени учени, общественици, експерти и анализатори по теми, свързани с променящата се геополитическа обстановка и отражението й върху България. Към Националния съвет на движение „Русофили“ работи лекторска група.

 

IV. Обществена ангажираност

 1. Участие на общинските организации на движение „Русофили“ в мероприятията от Културния календар на съответната община. Предложения в него да се включват и мероприятия, свързани с историята на българо-руските отношения.
 1. Информиране за възможностите за безплатно образование и специализации в Русия.
 1. Насърчаване и подкрепа (със съдействието на БРТПП) на местни фирми – малки и средни предприятия, които желаят да установят партньорски отношения с фирми от Русия.

 

V. Популяризиране дейността на движението

 1. Своевременно отразяване на дейността на общинските организации в местните и националните средства за масова информация, както и на интернет-страницата на движението.
 1. Насърчаване на общинските организации да създават свои фейсбук страници или блогове, където да се популяризират идеите и дейностите на движението.

 

VІ. Организационно разширяване и укрепване структурите на движението

 1. Привличането на нови членове и пълноценното им включване в дейността на Общинските организации е постоянна задача на НД „Русофили“.
 1. Изграждане на нови общински организации и клубове в по-големите населени места.
 1. Създаване на организация за участие на повече желаещи в традиционния Събор на приятелите на Русия край яз. „Копринка“.

 

При осъществяване на посочените дейности НД „Русофили“ работи съвместно с:

–  Държавни органи и институции;

– Общинските администрации – за подкрепа и включване на определени дейности в Културния календар;

– Училищни и читалищни ръководители и настоятелства, ръководства на музеи и музейни сбирки;

– Изявени и влиятелни граждани и общественици;

– Представители на местни и национални СМИ;

– Партньорски организации – Славянско дружество, Федерация за дружба с народите на Русия и ОНД, Фондация „Устойчиво развитие на България“, Синдикат на българските учители, Форум „България – Русия“, Общонароден комитет „Васил Левски“, Съюз на ветераните от войните, Организации на офицерите и сержантите от запаса, Български антифашистки съюз, Отечествен съюз и други патриотични организации с русофилска насоченост;

– Организации за възстановки на исторически събития – НС „Единение“ и „Традиция“;

– Граждански организации и политически партии, споделящи идеите на Национално движение „Русофили“;

– Посолство на Руската федерация в България, руски институции, представени в България  (Фонд „Русский мир“, „Россотрудничество“),  руски партньорски обществени организации (Федерация на съюза на съотечествениците, Руски клуб и др.).