Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – II кръг

Приключи гласуването за II кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.70. получила 334 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.70. получил 334 голосa

2.1.70

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №2.1.93. получила 122  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №2.1.93. получил  122 голосa

2.1.93

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.97  получила  29 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.97 получил  29 голосов

2.1.97

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.62 получила  17 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.62 получил 17  голосов

2.2.62

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.1 получила  10 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.1 получил 10 голосов

2.2.1

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.2.7 получила 7 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.7 получил 7 голосов

2.2.7

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.16 получила 42 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.3.16 получил 42 голоса

2.3.16

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.7 получила 13 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.7 получил 13 голосов

2.3.7

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.8 получила 8 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.8 получил 8 голосов

2.3.8