Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – IV кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка «Обичам моята Родина – IV кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за IV кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.143 получила 76  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.143 получил 76  голосов

4.1.143

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.93 получила 71  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.93 получил 71 голос

4.1.93

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.97  получила 10  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.1.97 получил 10  голосов

4.1.97

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.38 получила 265 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.2.38 получил 265 голосов

4.2.38

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.36 получила 81 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.36 получил 81 голос

4.2.36

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 4.2.1 получила 13 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.1 получил 13  голосов

4.2.1

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.13 получила 80 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.3.13 получил 80 голосов

4.3.13

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.3.12 получила 68 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.3.12 получил 68 голосов

4.3.12

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 4.3.21 и 4.3.22 получили 61  гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 4.3.21 и 4.3.22 получили 61 голос

4.3.214.3.22