Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – III кръг

Осми международен конкурс за детска рисунка “Обичам моята Родина” – III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Осмия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Восьмого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.7. получила 449 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.7. получил 449  голосов

3.1.7

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.132. получила 188 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.1.132. получил 188  голосов

3.1.132

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №3.1.95 получила 60 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.1.95 получил 60  голосов

3.1.95

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.2.12 получила 32 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.2.12 получил 32 голоса

3.2.12

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.2.32. получила 7 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.2.32. получил 7  голосов

3.2.32

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №3.2.33. получила 6 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.2.33. получил 6 голосов

3.2.33

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.13. получила 25 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №3.3.13. получил 25  голосов

3.3.13

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.34. получила 8 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.3.34. получил 8 голосов

3.3.34

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №3.3.33. получила 7 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №3.3.33. получил 7 голосов

3.3.33