ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Публикувано от:

Изпълнителното Бюро (ИБ) на Национално Движение Русофили най-отговорно заявява, че няма нищо общо със спекулациите в електронната мрежа, за подготвяне учредяването на русофилска партия.

Национално Движение Русофили остава вярно на своята Програма и при никакви обстоятелства няма да изразява каквито и да са партийни пристрастия.

Движението се явява обединител на хора от целия спектър на политически партии и движения.

 

ИБ на НД Русофили

 

25.08.2015г.

София