Обръщение на НС на НД Русофили към членовете на движението и българската общественост

Обръщение на НС на НД Русофили към членовете на движението и българската общественост

Публикувано от:

Скъпи съмишленици,

Скъпи приятели,

Тази година, 2018-а, Национално движение “Русофили” навършва 15 години. Тази годишнина е добър повод за равносметка на изминалия път, за осъзнаване на смисъла от нашето съществуване, за потвърждаване или предефиниране на целите и средствата на нашата активност.

НД “Русофили” бе създадено от хора, учили и работили в СССР с желанието да поддържат контакт помежду си и да изразяват заедно своята дълбока почит и огромна обич към Русия и нейния народ.

Днес нашето движение наброява десетки хиляди членове, обединени в над 240 общински организации и клубове. Всички те са изразители на чувствата на подавляващото мнозинство от българския народ към братята руси и към Русия. Чувството на близост с народ, с който имаме обща история, обща религия и общ писменост.

Чувството на признателност към Русия, любовта към руската култура и народ се материализираха в многобройни инициативи, които стават все по-масови и все по-разнообразни.

Нашата основна среща, която провеждаме всяка година край яз. “Копринка”, продължава да пълни сърцата ни с радост, продължава да поддържа с невидима нишка чувството ни на другарство, усещането за общи ценности и в определен смисъл на обща съдба. На този празник ние посрещаме все нови и нови приятели, на които завещаваме и с които заедно изразяваме тази емоция, която ни събира вече 15 години.

Ние, русофилите, ще продължаваме да утвърждаваме основните насоки на нашата дейност – поддържането на стотици паметници и изграждането на нови, които засвидетелстват историческата памет и връзката между двата наши народа и признателността ни към двойния освободител; организирането на концерти, конкурси и фестивали, свързани с руската култура и език; организирането на изучаване на руски език в детските градини и училища; огласяването и отстояване на позиции, свързани с актуални обществени и обществено-политически проблеми, имащи отношение към българо-руските отношения.

Хвърляйки поглед към нашата отминала 15 годишна дейност и даващи си сметка за все по-сложния свят, в който живеем, изправени пред сериозни, дори съдбоносни геополитически предизвикателства, ние, българските русофили, продължаваме да сме заедно и продължаваме да изразяваме чрез своето поведение топлите и братски чувства, които изпитваме към Русия.

В същото време изразяваме своята огромна тревога от враждебността, която господстващи евроатлантически среди демонстрират към Русия. В световен мащаб срещу Русия се фабрикуват безпочвени обвинения и претенции, налагат се сурови икономически ограничения, насажда се нетърпимост, дори омраза. И ние изразяваме своята готовност със своето скромни възможности да се противопоставяме на еднополюсния свят, който става твърде опасен, предчувствайки своя край. Ние знаем кой е днешният Голиат и сме твърдо решени да бъдем част от световния недържавен и неполитически Давид.

НД Русофили ще обогати своята дейност като надгражда културно-масовата си работа с ясни обществени позиции в името на един многополюсен, диалогичен и дружелюбен свят.  В засилване на гражданската ангажираност на Движението ние виждаме необходим, логичен и естествен път за развитието на наша общност. Тази  ангажираност  трябва да е дело на цялата организация, на всички нейни структури.

Културно-масовата дейност и обществено-политическата в широкия смисъл на понятието активност трябва да се слеят в единно цяло, което изразява цялото богатство на нашите ценности. В името на тези ценности ние ще призовем своите съмишленици от цял свят към единодействие и взаимопомощ.