Най-новият младежки клуб на НД “Русофили” във  Варна

Най-новият младежки клуб на НД “Русофили” във Варна

Публикувано от:

На 10 януари, 2015 г.  в гр.Варна, р-н “Младост”, се основа нов клуб на НД “Русофили”.

Новоизградената структура си постави за цел разширяване идеите на Националното движение в града и набеляза следващи инициативи и мероприятия за първото полугодие. Като основна задача поставена пред членовете бе популяризирането на руската история и култура сред младите хора и стимулиране изучаването на руски език в детските градини и училищата.

Гости на събитието бяха Алекси Алексиев – Областен координатор на НД “Русофили”-Варна и Симеон Кулиш – младежкият областен председател на варненската структура на Националното движение.  Като основна задача поставена пред членовете бе популяризирането на руската история и култура сред младите хора и стимулиране изучаването на руски език в детските градини и училищата. Гости на събитието бяха Алекси Алексиев – Областен координатор на НД “Русофили”-Варна и Симеон Кулиш – младежкият областен председател на варненската структура на Националното движение. 10906506_649207505189854_6445496656550876201_n