Нов вид стоножки в Алтайския биосферен резерват

Нов вид стоножки са открити на територията на Алтайския биосферен резерват. Членестоногото, получило названието Sibiriulus baigazanensis, принадлежи към групата на двойконогите стоножки.

Както стана известно, научното откритие е станало в околностите на резерватния ограничителен кордон Байгазан, където в полския сезон учените събрали колекция от няколко вида стоножки. Научният сътрудник от резервата Мирослава Сахневич намерила сред тях принципно нов за науката вид. Информацията за откритието е била публикувана в международното списание Zootaxa.

Дължината на тялото на стоножката достига 3,5 см. Тя обитава обрасли с храсти места – с курилски чай, карагана, орлови нокти, блатисти иви. Стоножката също така може да се срещне в крайбрежните зони на тайгата и в гори с брези и лиственици.

Независимо от големия брой крака, диплоподите се придвижват бавно. Затова природата ги е надарила със защитни елементи – с твърдо хитиново покритие, с умения да се зариват в горния почвен слой, а при опасност – да се навиват на топче или на спирала, закривайки уязвимата коремна повърхност на тялото си.

 

Източник: Руски Дневник.