Ново дружество към сдружение НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

Публикувано от:

Присъстващите бяха запознати накратко с Устава, Програмата и целите на движението от полк.Цанко Цанков. В редиците на русофилите се вляха 19 нови членове. За председател на новото дружество бе избран Ангел Иванов. От името на общината поздравления поднесе секретарят д-р Георги Крумов. Събранието е първото от поредицата учредителни събрания в съставните села и в центъра на общината. Целите на инициаторите и организаторите на тази инициатива е да бъдат привлечени повече хора в неполитически и неправителствени граждански сдружения, каквото е „Национално движение русофили”, които да допринасят за разширяването на културните, научните, икономическите, образователните и спортните възможности на населението в нашата община..