Новини от Владимиро-Суздалския музей-резерват

Новини от Владимиро-Суздалския музей-резерват

Публикувано от:

Владимиро-Суздалският музей-резерват и вестник «Владимирские ведомости» провеждат интелектуален турнир, посветен  на 185-годишнината от рождението на генерал Н.Г. Столетов.

В турнира могат да вземат участие всички, интересуващи се от история, студенти и ученици.

Заданията на турнира можете да намерите на сайта на музея-резерват: http://www.vladmuseum.ru и в газете «Владимирские ведомости».

Номинации:

  • лична
  • отборна
  • семейна

Състезанието ще се проведе на три етапа:

  • 1 февруари – 18 март 2016 г.
  • 21 март – 16 май 2016 г.
  • 5 септември – 31 октомври 2016 г.

Награждаването на победителите ще се състои през ноември 2016 година в Дома-музей на Столетови.

Отговорите на заданията от турнира изпращайте на електронен адрес: klio@vladmuseum.ru или по пощата: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 43, Суслиной О.Н.

Да се справите със заданията от турнира ще ви помогнат материалите на Дома-музей на Столетови, Интернет, периодичните издания, както и енциклопедичните речници, литературата по история и краезнание.

Задания от I етап на турнира:

О.Н. Суслина,

старши научен сътрудник на ВСМР,

завеждащ експозицията

“Мемориален дом-музей на Столетови”