Нефтените петна ще ги броят от космоса

Нефтените петна ще ги броят от космоса

Публикувано от:

За разливането на нефт в Русия ще следят с помощта на космически технологии.

Това ще позволи по-точно да бъдат определени мащабите и опасността от замърсяване на сушата и на шелфа и да се помогне за неговото ликвидиране. Сега разликите в данните за изтичането на нефт, които се предоставят от нефтодобиващите компании и еколозите, възлизат на стотици хиляди тона.

Правителството на Русия реши да изясни, колко на практика пропада нефт по време на добив и транспортиране. Това ще се прави с помощта на космически апарати. Нефтените петна, забелязани от спътници, ще могат да бъдат сканирани и ще се определят мащабите на изтичането. Сведенията, които днес се получават в правителството, са твърде различни. По оценки на Росприроднадзор, поради аварии на нефтените сонди, в околната среда попадат около 50 хиляди тона нефт. Нефтодобиващите компании показват пет пъти по-малка цифра, т.е. 10 хиляди тона. Независими еколози твърдят, че се изливат 1,5 милиона тона нефт годишно. А „Грийнпийс” въобще рисуват мащаби на всесенска катастрофа, съобщи аналитикът на финансовата компания IFC Markets Дмитрий Лукашов:

– Оценката на „Грийнпийс”- 1% от добивания нефт се излива. Това въобще са някакви космически цифри – 5 милиона тона годишно. Не знам откъде те са взели такива цифри и може ли да им се вярва. Може би за да няма такива предположения, такъв натиск срещу нашата страна, правителството реши да извършва независим мониторинг от космоса.

По данни на експерти, в Русия най-често изтичане на нефт става по време на транспортирането му. Териториите, по които са прокарани нефтопроводите, са огромни и не винаги може да се следи за всеки участък. Аварии възникват неочаквано, но бързо се ликвидират. И макар, че те предизвикват най-големи скандали, най-голям ущърб на природата нанасят не тези аварии, отбеляза експертът от Съюза на нефтогазопромишлениците на Русия Рустам Танкаев:

– Най-голямо замърсяване става от сондите, които бяха консервирани преди 20-30 години. Нефтените сонди не могат да бъдат ликвидирани. Циментови мостове, които се поставят в сондите, и всякакви прегради с времето се разрушават. Затова от хиляди сонди постепенно започват да изтичат в околната среда големи обеми нефт и газ.

Ако сондите, тръбопроводите или установката за пробиване на сонди има собственик, то именно той ще отговаря за замърсяването на околната среда. По закон в Русия освен глоби и отчисляване на средства за обезщетение на екологичния ущърб, нарушителите са заплашени с лишаване на лицензии за нефтени работи. А ако поради разливането на нефт са загинали животни или е нанесена вреда на растенията, то предвидена е наказателна отговорност под формата на изправителни работи до две години.