„Обсадата на Севастопол“ (картина на Франц Рубо)

„Обсадата на Севастопол“ (картина на Франц Рубо)

На 2 юли 1853 г. с преминаването на река Прут от руската армия започва Кримската война

Публикувано от:

Войната между Русия и Османската империя, Франция, Британската империя, Сардинското кралство и Графството Насау е част от дълъг конфликт между главните европейски сили за влияние върху териториите на западащата Османска империя. Основната част на конфликта се развива на Кримския полуостров, но военни действия се провеждат и на Балканите, в Кавказкия регион, Балтийско море и Тихия океан.

Към средата на 19 в. Англия и Франция изместват Русия от близкоизточните пазари и поставят Османската империя под свое влияние. Император Николай I не успява да се договори с Англия за разделяне на сферите на влияние в Близкия Изток и затова прибягва към пряк натиск върху Турция, за да запази своите икономически интереси на Черно море и да укрепи влиянието си на Балканския полуостров. Англия и Франция от своя страна способстват за изострянето на конфликта, разчитайки на откъсването на Крим и Кавказ от Русия.

Непосредствен повод за войната е спорът за контрола над светите места в Йерусалим. За да укрепи своята власт след преврата на 2 декември 1851 г., френският император Наполеон III иска от Турция да го признае за суверен на светите земи. Позовавайки се на Кючуккайнарджийския договор от 1774 г., Русия оспорва френските искания.

Когато през май 1853 г. Портата отговаря с отказ на искането на руския посланик княз Александър Меншиков за признаване правата на гръцката църква върху светите места, а също за привилегиите на православните християни в Турция, император Николай I заповядва на руските войски да завземат васалните на султана дунавски княжества Молдова и Влашко „като залог, докато Турция не удовлетвори справедливите искания на Русия”.

На 3 юли руските войски влизат в дунавските княжества. Англия отговаря с изпращане на военен флот в Дарданелите, където вече има френски кораби. Във Виена се провежда дипломатическа среща с цел да се предотврати войната, но тя се проваля и султанът официално обявява война на 23 октомври 1853 г.

Кримската война се разглежда като първата „модерна война” с използване на технологични новости като железници и телеграф. Тя е и първата война, широко документирана с фотографии. Любопитен факт е, че в Русия военният конфликт е известен като Източната война, в Англия като Руската война, в земите на Османската империя – като Севастополското мурабе.1024px-Crimean-war-1853-56