На какви въпроси ще отговарят жителите на Крим на референдума и какво ще следва от това?

На какви въпроси ще отговарят жителите на Крим на референдума и какво ще следва от това?

Публикувано от:

На 16 март 2014 г. в Крим ще се проведе референдум, на който гражданите на републиката ще решат дали полуостровът ще остане в състава на Украйна или ще се присъедини към Русия.
Какви въпроси ще бъдат зададени на жителите на Крим на референдума?
Жителите на Крим ще отговорят на два въпроса:
1 . Подкрепяте ли съединението на Крим с Русия като субект на Руската федерация ? (Да или Не)
2 . Подкрепяте ли възстановяването на Конституцията на Република Крим от 1992 г. и на статута на Крим като част от Украйна? (Да или Не)

Ако по-голямата част от жителите на полуострова отговори с “да ” на първия въпрос, кримските власти ще обявяват полуострова за независима държава с републиканска форма на управление. След това Република Крим ще подпише съответния междудържавен договор, въз основа на който ще бъде подадено предложение за приемане на Република Крим в състава на Руската федерация като неин нов субект.

Ако болшинството от жителите на Крим гласува за втория вариант, полуостровът ще гради отношения с централната власт на Украйна на договорна основа. Крим ще се върне към Конституцията от 1992 г., която дава на републиката повече права, такива, като самостоятелно назначаване на органи на реда, прокуратура , членове на Службата за сигурност на Украйна.

Бюлетините за референдума на 16 март ще съдържат варианти за отговор на три езика: руски, украински и кримско-татарски. Бюлетина, на която няма отбелязан отговор или са отбелязани и двата отговора, ще се смята за невалидна, пише руското издание „Аргументи и факти”.

aif.ru