OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Национална среща в СОК “Камчия”

Публикувано от:

На 14 април 2018 г. в СОК “Камчия” бе проведена национална среща на Изпълнителното бюро на НД “Русофили” с актива на организацията. На поканата на ИБ се отзоваха близо 200 души.  Беше представен отчет за дейността на Националния съвет за периода септември 2017 г. – март 2018 г. и бяха обсъдени задачи пред Движението за 2018 г. Отново бяха обсъдени необходимостта и възможностите за иницииране на национална гражданска инициатива срещу санкциите на ЕС срещу Русия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA