Намерена яхта на рус­кия импе­ра­тор Петър І

Наме­рена е яхтата Transport Royal, потъ­нала на 27 сеп­тем­ври 1715 г. по стар стил. Кора­бо­кру­ше­ни­ето е ста­нало по време на силна буря южно от Гьо­те­борг във водите на групата ост­рови Тистларн, когато мор­ският съд е пла­вал от Архангелск за Петербург.

Група швед­ски и руски мор­ски изсле­до­ва­тели и водо­лази след някол­кого­дишно тър­сене най-​накрая наме­риха край брего­вете на Западна Швеция потъ­на­лата преди 300 години яхта на Петър І Transport Royal, съобщи за РИА „Ново­сти” ръко­во­ди­те­лят на групата изсле­до­ва­те­лят Алек­сей Михайлов.

– Съвпа­де­ни­ето е уди­ви­телно – яхтата Transport Royal е потъ­нала на27 сеп­тем­ври 1715 г. по стар стил, а първите детайли на потъ­на­лия съд открихме на 27 сеп­тем­ври 2015 г., но по нов стил. Трудно ми е да пре­дам как се зара­д­вахме! Мислехме да се гмур­нем за после­ден път и да продължим тър­се­нето през след­ващата година, каза Михайлов.

По време на кора­бо­кру­ше­ни­ето са оце­лели 25 души – 9 англи­чани и дат­чани и 16 руски моряци.

Transport Royal е вет­ро­ходна яхта с дължина 28 метра. На борда й е имало от 26 до 28 оръ­дия. През 1698 г. тя е пода­рена на рус­кия импе­ра­тор Петър І от краля на Англия Вил­хелм ІІІ Оран­ски. Яхтата се е смя­тала за най-​бързоходния мор­ски съд за времето си.

Източник: „Русия Днес“.

error: Съдържанието ни е авторско!