Най-мощният гама-импулс през последните 20 години

Най-мощният гама-импулс през последните 20 години

Публикувано от:

Руският уред „Конус”, монтиран на американския апарат WIND, фиксира изключително ярък гама-импулс. Източникът не е установен, сега изследователите се опитват да открият същия обект и други спектрални диапазони.

Това събитие бележи рекорд по амплитуда на светлината и енергия на фотоните през целия период на работа на „Конус”, който действа вече почти 20 години. На 19 февруари 2014 година фиксира гама-импулс, енергията на който надхвърли същите параметри в наблюдаваните до момента импулси. Основният импулс продължи 2,5 секунди, максималната фаза състави 1,6 милисекунди. След това е фиксирано излъчване с по-слаба интензивност. Като цяло събитието продължи примерно половин минута. В регистъра на Международната мрежа за наблюдения на гама-импулси то получи обозначението GRB 140219А.

Сътрудници на Физико-техническия институт „Йофе” на Руската академия на науките, където е създаден „Конус”, сега с помощта на колеги от Русия и чужбина се опитват да открият обекта, станал източник на толкова мощното излъчване във видимия и рентгеновия спектър.

Ако усилията бъдат успешни, нашите знания за гама-импулсите ще се попълнят с нови сведения. Събитието не е за подминаване още и защото импулсът е регистриран от руски уред, който изправно работи в космоса почти 20 години. Семейството уреди КОНУС води началото си още от съветските апарати „Венера”. Първите инструменти КОНУС са били създадени наскоро след откриването на гама-импулсите в началото на 70-те години. Те действаха на автоматичните станции от „Венера-11” до „Венера-14” (1978-1983) и техните резултати станаха основа на днешните ни представи за гама-импулсите.

Уредът „Конус” на апарата WIND беше изведен в космоса през ноември 1994 година. През изтеклите почти 20 години той регистрира над 3000 събития.