Награждаване на победителите в  VI Международен конкурс за детска рисунка  „Обичам моята Родина”

Награждаване на победителите в VI Международен конкурс за детска рисунка „Обичам моята Родина”

Публикувано от:

Уважаеми участници,

Награждаването на победителите в Международния конкурс за детска рисунка „Обичам моята Родина” ще се проведе по време на XII Национален събор на приятелите на Русия край язовир „Копринка” до гр. Казанлък, на 05.09.2015г. (събота), от 11:30 часа.

Молим, всички желаещи да участват в награждаването да заявят присъствието си до 25.08.2015 г., на e-mail: konkursi@rusofili.bg.