МС одобри чужди ВВС да охраняват небето ни

МС одобри чужди ВВС да охраняват небето ни

Публикувано от:

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВС) и го предлага за разглеждане и приемане от Народното събрание.

С промените се регламентира възможността за извършване на съвместни мисии по охрана на въздушното пространство на България в рамките на Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Към момента охраната на въздушното пространство се осъществява единствено от Българската армия.

Промяната е в отговор на направената препоръка по време на Срещата на върха в Уелс на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса за необходимост от провеждане на съвместни мисии за усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от източния фланг на НАТО. Тя е включена и като мярка в Плана за готовност за действие на НАТО за гарантиране на въздушната сигурност на страните от източния фланг на алианса.

Съвместните мисии по охрана се изразяват в присъствие на ротационен принцип на сили и средства на НАТО за водене на съвместни учения и тренировки и усилване на наличните национални способности с цел повишаване на оперативната съвместимост на съюзниците и демонстрация на съюзна решимост, сплотеност и взаимна ангажираност към колективната отбрана. Изпълнението на задачи в съвместни операции ще допринесе за повишаване на способностите на бойната авиация на България, на подготовката на летателния състав, посочват от правителството.

Такава мисия се изпълнява в страните от Прибалтика още от 2013 г., но тя бе усилена в резултат на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на държавите от НАТО. Румъния също изпълни препоръките на Алианса от средата на 2015 г.

Единствено България продължава да изпълнява ангажиментите си към общата охрана на въздушното пространство на НАТО – Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана, самостоятелно.

Промените са направени така, че да изключат възможността охраната да бъде поета само от сили и средства на чужди държави. С тях се гарантирало, че няма да бъде отдаван български въздушен суверенитет на други държави.

Източник: “Гласове”.