Международният славянски съвет с възвание към президентите на славянските държави

Ръководители на славянските комитети от осем страни – Беларус, България, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Украйна и Чехия, подписаха от името на Международния славянски съвет възвание за обединяване усилията на славянските народи в борбата за един по-справедлив и мирен свят.

Това стана в рамките на международната конференция „Славянска духовност и национална идентичност“, чието четвърто издание се състоя на 21 и 22 април 2017 г. в София. Нейни организатори са  Славянското дружество в България и Национално движение „Русофили“.

Възванието е адресирано до президентите на славянските страни, до държавните дейци, активистите и привържениците на славянското движение. То призовава за превръщане на славянската идея в реална обединителна и стабилизираща духовна сила, за включване на славянския свят във функционирането на Обединена Европа и утвърждаване на славянската духовност като обща цивилизационна матрица.

Да не се допускат нови разделителни граници на Стария континент и между славянските народи, както и да се противодейства на опитите за трансформиране на славянските общества в примитивен политически инструмент за обработка на общественото мнение в полза на корпоративни и егоистични интереси, на геополитическите амбиции на великите държави, се казва още в документа. За неговите автори е важно също така да се съхранят и предадат на бъдещите поколения традиционните за славянските народи  ценности и добродетели: чувство за колективизъм, съборно начало, благотворителност, милосърдие, благоразумие, солидарност и взаимопомощ.

С доклади и научни съобщения в конференцията, посветена на славянската идея, участваха още Олег Грачев – член на Президиума на Международния славянски съвет и член на ръководството на Украинския славянски комитет, Барбара Кригер – член на Президиума на Международния славянски съвет и зам. председател на Полския славянски комитет, доц. Ян Минарж – член и вицепрезидент на Международния славянски съвет и на Чешкия славянски комитет, д-р Дагмара Боллова – член на Президиума на Международния славянски съвет и зам.-председател на Словашкия славянски комитет, проф. Сергей Костян – вицепрезидент на Международния славянски съвет.

От българска страна доклади и научни съобщения представиха Николай Малинов – член на Международната славянска академия на науката, изкуството и културата и председател на НД „Русофили“, Стоил Фердов – член на Международната славянска академия на науката, изкуството и културата и председател на Славянското дружество в България, проф. Захари Захариев – председател на фондация „Славяни“, проф. Орлин Загоров, Минчо Минчев – гл. редактор на в. „Нова зора“, проф. Ваня Добрева, д-р Георги Димов, ген. Емил Миланов.

Специално приветствие към форума изпрати вицепрезидентът Илияна Йотова.

 

20170422_Direrova-Bollova-Baburin
Словашката делегация – Едита Диррерова и д-р Дагмара Боллова, заедно със Сергей Бабурин на конференцията.