Международен северен фестивал на аматьорските театри „Звезден прах“

Международен северен фестивал на аматьорските театри „Звезден прах“

Публикувано от:

Международен северен фестивал на аматьорските театри /МСФАТ/ „Звезден прах“ е мащабно международно културно събитие в България, което създадохме със специалната мисия да организираме свойствена среда за развитие на аматьорското театрално изкуство, да създадем средище, в което хората да намират място за творческа изява, за културно обогатяване и творчески обмен, пространство, в което да се приемат и насърчават многообразни форми на културно изразяване. Днес, девет години след създаването му, без резерви твърдим, че „Звезден прах“ е всичко това. „Звезден прах“ е некомерсиален културен продукт с безспорен образователен, социален, променящ съзнанието и обществените нагласи ефект . Появата на МСФАТ “Звезден прах“ не е случайна. Идеята и инициативата за създаването му е подплатена от над стогодишна традиция на аматьорското театрално изкуство в град Кнежа. От 1896 година, с представянето на пиесата „Многострадалната Геновева“, до наши дни, почти без прекъсвания, в града се развива изключително активна театрална дейност. Няколко поколения aртисти преминават през читалищната сцена, създават незабравими образи и изиграват вълнуващи спектакли. През годините, освен в града, изявите на местните театралните ентусиасти имат запазено място в ярки културни прояви в цялата страната. Десетки награди, отличия, ласкави отзиви и аплодисменти – повече от век безупречна театрална слава и естественият резултат от този нестихващ театрален ентусиазъм: МСФАТ “Звезден прах“.

Така, със самочувствие и уверени в нашата житейска кауза, през 2008 година организирахме формата, със съдействието на Министерство на културата на България и Българска асоциация на аматьорските театри. През първите три години от съществуването му по-скоро се опитвахме да изучим специфичната среда на аматьорското театрално изкуство, което е недостатъчно развито в страната ни и сравнително слабо представено на световната сцена. Художествената политика, към която се придържахме, акцентираше върху представяне на афиш от най-добрите спектакли на аматьорски театрални състави, допълнено с паралелна програма от ярки културни прояви. През 2011 година, „Звезден прах“ оформи облика си на национален културен форум, който ежегодно присъства в културния календар на Министерство на културата. От 2012 до 2015 година фестивалът е международен и се реализира с подкрепата на Европейския център на аматьорския театър /AITA/IATA/.А през септември 2015 става пълноправен член на Бългатска фестивална асоциация. Осъществява се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Община Кнежа и Посолството на САЩ в България. Основен медиен партньор на събитието за последните три години е Българска национална телевизия /БНТ/.

През 2013 година, в резултат на натрупания опит и с оглед на собствените успехи и грешки, организирахме и наложихме нова методически и концептуално издържана програмна схема, включваща три равностойни модула: театрална програма, съпътстваща програма и творчески работилници.

ТЕАТРАЛНА ПРОГРАМА

МСФАТ “Звезден прах“ няма конкурсен характер. Театралният афиш на проявата през годините се стреми да покаже най-добрите постижения от всички сфери на аматьорския театър. В програмата присъстват селектирани театрални пиеси на български групи и постановки на театрални състави от Италия, Испания, Чехия, Сърбия, Турция, Латвия, Украйна, Русия, Израел. Тъй като основният фестивален замисъл е търсенето, открояването и утвърждаването на най-стойностното и значимото в сценичната практика, и в подкрепа на основната цел за обучителен и развиващ характер на форума, неразделна част от театралната програма е срещата на любителите артисти с екип от утвърдени театрални експерти, които правят детайлен анализ на представянето, дават напътствия и препоръки за усъвършенстване на театралния потенциал на артисти, режисьори и сценографи. Акцентира се на смесените модели на работа в съвременния аматьорски театър, съобразена с най-модерните, авангардни и провокативни световни театрални практики, изразяващи се в търсене на театралния пърформанс като краен продукт.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Границите на съпътстващата програма от културни прояви в рамките на фестивала непрекъснато се разширява, за да изгради днес облика му като място за продуктивни културни срещи и културен обмен. Традиционно е участието в проявата на именити български артисти – художници, музикални, танцови изпълнители. Изключителното ниво на събитието през годините се утвърждава с участието и впечатляващото присъствие на танцовия състав на Нешка Робева, балет „Арабеск“, група „Вакали“, танцова формация „Атом тиатър“,  джаз изпълнителите Михаил Йосифов, Борис Таслев, Христо Йоцов, Николай Ом, Бъни от Оратница, китаристът Пламен Петров, Представителен духов оркестър на Националната гвардейска част, Струнен квартет „Интро“, оперната певица Еделина Кънева, изявени класически музиканти, художниците Любен Диманов, Людмил Георгиев, Деян Вълков, Димитър Петров, Радослав Нейчев, иконописецът Димо Димчовски, норвежката авторка Трине-Лизе Недреас, американският фотограф Брайън Дейли, талантите от Фондация „Артист“, Студио „Юнайтед авангард артист“, Сдружение „Тишина“ и много други.

ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Сред основните компоненти, определящи облика на фестивала, е богатият набор от тематични творчески работилници върху ключови аспекти от театралната дейност с безспорно значение за осмисляне на актуалната театрална ситуация, за повишаване потенциала на артиста-аматьор, за придобиване и включване на основни теоретични идеи в сценичната практика.

През годините фестивалът съвсем естествено печели много почитатели, съмишленици и приятели. Радваме се на всестранната морална, организационна и методическа подкрепа в лицето на СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА ПЛЕВЕН, Фондация Артист- София и през изминалата година – на Фондация Граждански институт, БАРОК, МБСУГИ и галерия 1- Стефан Стоянов – София – Ню Йорк. Важно за нас е признанието на Фондация „Платформа Агора“ – за 2012, когато „Звезден прах“ получи специалното отличие на Конкурс Агора в област „Изкуство и култура за развитие“. А през 2014 в рамките на Втората национална конференция на БАРОК и през 2014 в рамките на Втората национална конференция на БАРОК и първите награди Прокултура, фестивалът бе удостоен с отличие за разширяване достъпа на младите хора до култура. През 2015 година „Звезден прах“ стана част и от голямото семейство селектирани прояви на Българска фестивална асоциация.

За девет години МСФАТ “Звезден прах“ се утвърди като стойностен методически и концептуално издържан културен форум, стойностно и значимо международно културно събитие в България, средище на активен културен диалог и продуктивни работни срещи. Качествен културен продукт, който може да заяви себе си сред най-значимите културни прояви в страната.

В периода 27 юни-2 юли 2016 година, МСФАТЗвезден прах“ организира своето Девето издание.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)