Международен ден на културата

На 15 април се отбеляза Международният ден на културата. Датата е свързана с подписването през 1935 година във Вашингтон на договора „За опазване на художествените и научните учреждения и исторически паметници“, получил известност като пакт Рьорих.

С инициатива да се отбелязва денят на подписването на Пакта като Международен ден на културата излиза през 1998 година обществената организация Международна лига за защита на културата, учредена през 1996 година от Международния център на семейство Рьорих.

През декември 2008 година по инициатива на обществени организации на Русия, Италия, Испания, Аржрнтина, Мексико, Куба. Латвия и Литва е създадено Международно движение за утвърждаване на 15 април за Световен ден на културата под Знамето на мира.

Предложението за провеждане на Световен ден на културата е било издигнато от художника Николай Рьорих през 1931 година в белгийския град Брюг на конференция, посветена на осъществяване на международния договор за опазване на културните ценности. Рьорих е смятал културата за главна движеща сила по пътя за усъвършенстване на човешкото общество, виждал в нея основа за обединение на хората от различни националности и вероизповедания. Тогава е била оповестена основната задача на Деня на културата – широк призив към красота и знание. Николай Рьорих е писал: „Ще утвърждаваме Световния ден на културата когато във всички храмове, във всички училища и образователни общества едновременно, просветено ще напомнят за истинските съкровища на човечеството, за творящия героичен ентусиазъм, за подобряване и украсяване на живота“.

Първият международен правов акт за опазване на художествените и научните учреждения и историческите паметници също е предложен от Рьорих… През 1929 година Рьорих подготвил и публикувал на различни езици проекта на договора за защита на културните ценности, съпровождайки го с обръщение до правителствата и народите на всички страни. Проектът на договора получил широк отклик сред световната общественост…

На 15 април 1935 година във Вашингтон ръководителите на 21 страни на американския континент приели международния договор „За опазване на художествените и научните учреждения и историческите паметници“, известен като Пакт Рьорих.

В рамките на Пакта е бил утвърден предложеният от Рьорих отличителен знак, с който се предполагало да се отбелязват защитаваните обекти на културата. Този знак е „Знаме на мира“ – бял плат, на койтоса изобразени три допиращи се кръга – минали, настоящи и бъдещи достижения на човечеството, обкръжени от пръстена на Вечността…

Пактът на Рьорих е бил използван в качеството на основа за много документи на съвременното международно сътрудничество в областта на опазването на културното наследство. В това число такива актове на ЮНЕСКО, като „Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт“, приета в Хага на 14 май 1954 година…

С указ на Президента на РФ Владимир Путин, с цел привличане вниманието на обществото към въпросите на развитието на културата, съхранението на културно-историческото наследство и ролята на руската култура в целия свят, 2014 година в Русия е обявена за година на културата.

Цялата информация :http://vseruss.ru/novosti/mir-2/Mezhdunarodnyj-den%27-kul%27tury-14681

error: Съдържанието ни е авторско!