МЕА ниско оценява перспективите за добив на нефт в Арктика

МЕА ниско оценява перспективите за добив на нефт в Арктика

Публикувано от:

Международната енергийна агенция(МЕА) смята, че добива на нефт на арктическия шелф след 20 години ще бъде по-нисък от очакванията на редица експерти.

„Независимо от факта, че от арктическите ресурси се очаква много, прогнозите на МЕА по нефтодобива в Арктика остават скромни – 0,11 млн. барели нефт и кондензати в денонощие, общ добив към 2035 година 1,1%”, се посочва в материали към детайлен преглед на енергийната политика на Русия, подготвен от експерти от МЕА съвместно с министерството на енергетиката на Русия.
Скромните очаквания на МЕА по обемите на добив на нефт в Арктика са обусловени от слабо изучения регион, ограничения на достъпа на компании към шелфовите проекти, се подчертава в материалите.