Литературен  конкурс –  „Славянски  дух и единение”

Литературен конкурс – „Славянски дух и единение”

Публикувано от:

                 СЛАВЯНСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

                                                                                          С Т А Т У Т

                                                                  за провеждане на литературен конкурс

                                                                       „Славянски дух и единение”

 

Славянско дружество в България , по случай 1150 години от Покръстването и приемане ва християнските ценности у нас и по случай Деня на народните будители, обявява литературен конкурс на тема „Славянски дух и единение”, за написване на стихотворение,есе, разказ, очерк.

Наградените участници ще бъдат отличени с диплом

Във всеки жанр ще бъдат връчени награди по възрастови групи

Отличените творби ще бъдат публикувани в периодичното издание на Славянското дружество -списание „Славянски глас“

Няма ограничение за броя на творбите по жанрове , представени от един автор.

Първа възрастова група –от 7 до 10 год./ 1-4 клас/

Втора възрастова група –от 11 до 14 год./5-8 клас/

Трета възрастова група – от 15 до 18 год./9-12 клас/

Четвърта възрастова група –над 18 год.

Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от Славянско дружество в България.

Срок за представяне на творбите: до 10 октомври 2015г./важи пощенското клеймо за материали,изпратени по пощата/ .

Всеки автор следва да посочи : три имена , възраст, жанр,точен адрес и телефон за контакт.

Журиране: 15-25 октомври 2015г.

Обявяване на резултатите и връчване на наградите:-4.11.2015г.

Материали за участие изпращайте на адрес:гр.София 1000 ул.”Славянска” №6 -Славянско дружество в България -за конкурса „Славянски дух и единение“ и на e-mail: slavsociety@abv.bg    

Конкурсът се провежда с активното участие на софийските читалища :

НЧ „Христо Смирненски-1945”- тел.952 06 42 –Веселина Иванова

НЧ „Райко Алексиев-1947” –т.952 57 61 –Слава Павлова

              София, ул. „Славянска”- 6, тел. 02/988 27 06

                e-mail:slavsociety@ abv.bg