Лавров: Подвижничеството на РПЦ е особено необходимо в периода на увеличаване на броя на конфликтите

Лавров: Подвижничеството на РПЦ е особено необходимо в периода на увеличаване на броя на конфликтите

Публикувано от:

Стремежът към подвижничество на Руската православна църква е особено необходим днес, когато „светът е стигнал до опасни граници“.

Такова мнение изрази руският външен министър Сергей Лавров по време на традиционния Великденски прием, проведен в дипломатическото ведомство.

„Ние вярваме, че украинският народ има достатъчно мъдрост и далновидност, за да възстанови националното си единство, да опровергае опитите да бъде отведена страната в задънената улица на крайния национализъм и ксенофобията, следването на които, както показва историята, неизменно предизвикват катастрофа“, подчерта руският министър.

„Надяваме се, че милионите вярващи в Украйна, болшинството от които принадлежи на Украинската православна църква на Московската патриаршия, няма да позволят да се превърнат в пешки в чуждата игра, залозите за която се определят отдалеч“, каза още представителят на руското дипломатическо ведомство.

Необходимо е добросъвестното и пълно изпълняване на минските споразумения за постигането на мира в Украйна, отбеляза още Лавров. „Най-дълбоко признание заслужават призивите на Руската православна църква към благоразумие. Нейните непрестанни усилия са насочени към установяването на мира и спокойствието в Украйна, към прекратяването на братоубийствения конфликт в страната“, каза руският министър.

Лавров отбеляза, че „пътят към мира, както при всеки конфликт от такъв мащаб, не може да бъде лек“. „Но важното е, че съществува „пътна карта“ за политическото разрешаване във вид на минските споразумения от 12 февруари. Сега задачата се състои в това, те да бъдат добросъвестно изпълнени в пълен обем“, убеден е руският външен министър.

Западът непрекъснато се отдалечава от културните си и религиозни корени.

„Светът днес се дели на учители и ученици, водещи и водени, – каза Лавров. – Съвременната международна система не може да бъде построена на представата за превъзходство на една цивилизация, произволно избрана система от ценности, която, както е в случая с нашите западни партньори, която постоянно клони към загубата на културните и религиозни корени, и върви в посока на морален релативизъм. “

„Ние вярваме, че осигуряването на международната сигурност и устойчивото глобално развитие е възможно единствено на основата на равноправния взаимоуважителен диалог между различните религии и цивилизации, с уважаването на правата на народите самостоятелно да определят своето бъдеще, – отбеляза министърът. – Ние ценим непрестанните енергични усилия, предприемани от Руската православна църква в тази насока“.

„Руската православна църква от дълги времена допринася за определянето на нравствените ориентири на нашето общество, помагала е на руския народ да се справя с мащабни съдбоносни предизвикателства, – посочи той. – И днес църквата, вярна на високото си предназначение, дава своя неоценим принос в подкрепата на националното съгласие, в делото на духовното възраждане на Русия, възпитаването на младежта в духа на традиционните ценности“.

Лавров подчерта, че подобен подвижнически стремеж на РПЦ днес е особено необходим. „Светът е стигнал до опасни граници, характеризиращи се с засилване на конкуренцията в различните й прояви, повишаване на нивото на конфликтност, натрупване в международните отношения на елементи на хаос и нестабилност“.

По думите на руския външен министър, „сериозен усложняващ фактор си остават опитите за постигане на едностранни изгоди, доминирането в световните дела, доказването на претенциите за собствена изключителност въпреки насъщната необходимост от построяване на система от равна и неделима сигурност на основата на уважението на законните интереси на всички държави“. „Пагубността от този курс в пълна степен се прояви и в трагичните събития в Украйна“, добави той.

В съвременния свят противодействието на християнофобията се превръща с особено актуална задача, отбеляза Лавров.

„Броят на християните, подложени под различна форма на преследване, включително и на убийства, издевателства и дискриминация, достигна 200 млн. души, – отбеляза руският министър. – Ние постепенно насърчаваме в рамките на ООН, ЮНЕСКО, ОССЕ и Съвета на Европа задачите за недопускане на религиозна нетърпимост“.

Министърът съобщи, че в ОССЕ вече са проведени конференции за борба с ислямофобията и антисемитизма. „През тази година разчитаме на това, да бъде проведено съответно мероприятие по борба с християнофобията“, каза Лавров.

Християнското население в региона на Близкия Изток и Северна Африка особено силно страда от екстремизма и тероризма, заяви още министърът.

„В последно време все по-голяма тревога предизвиква сериозното усложняване на обстановката в региона на Близкия Изток и Северна Африка, където се разширява кризисното пространство и се вдигна вълната на екстремизма и тероризма, – отбеляза руският външен министър. – Особено силно от това страда християнското население. Християните, в това число и свещениците, биват убивани, ограбвани, взимани за заложници и прогонвани от родните им земи“.

„Очевидно е, че масовото изселване на християните от Близкия Изток има най-негативни последици за структурите на арабските общества и, като цяло за бъдещето на региона, за запазването на световното историческо и духовно наследство“, подчерта той.

Министърът обърна внимание и на това, че в търсенето на защита много от християните се отправят към Русия.