Към 2035 г. Русия ще остане най-големият износител на енергоносители

В близките 20 години Русия ще запази световното лидерство в доставките на нефт и газ. Такъв извод направили експерти от английската компания ВР в ежегодния доклад „Световните енергийни перспективи”. Както смятат в ВР, нефтодобивът в Русия ще се увеличава, в това число и за сметка на труднодобиван нефт. А традиционните запаси от газ са достатъчни за следващото столетие.

Руският добив на нефт и газ има големи перспективи. След 20 години Русия не само ще остане най-големият износител на енергийни носители в света, но и ще продължи да увеличава темповете. Така към 2035 година добивът на нефт ще се увеличи до 548 милиона тона годишно в сравнение със сегашните 523, а на газ – от 672 до 807 млрд. куб.м. годишно. Специалистите на ВР са близо до истината, такива показатели за Русия са напълно реални, смята директорът на аналитичния департамент на компания „Алпари” Александър Разуваев:

– Прогнозата е напълно справедлива. Преди всичко тя се основава на данните на запасите на Източен Сибир и Арктика. Тази прогноза се потвърждава от действията на ВР. Миналата година компанията стана втори след руската държава акционер на нефтената компания „Роснефт”. По този начин английската компания не просто озвучи прогнозата, но и вложи свои пари. ВР ще се окаже права тъй като ако в света стана съкращаване на търсенето на нефт, то търсенето на газ със сигурност няма да отслабне. По различни оценки Русия притежава около една трета от световните запаси от газ. А това още веднъж потвърждава справедливостта на прогнозата на ВР.

Експерти от ВР също смятат, че увеличавайки добива на нефт, Русия може да развива нетрадиционния добив на нефт. Още сега се виждат първите стъпки в това направление: за да бъдат създадени условия за използване на технологиите, необходими за добив на подобен нефт, Русия предоставя данъчни привилегии за компаниите, които имат желание да работят с труднодостъпни запаси. След 20 години страната ще заеме второто място в света по добив на труднодобиван нефт. С този извод на експертите от ВР е съгласен и генералният директор на Фонда за национална енергийна сигурност Константин Симонов:

– Русия притежава солиден запас от нетрадиционен нефт. Това е нашият стратегически резерв, който ще включваме в добива в перспектива на близките 30, 50 и повече години. Благодарение на включването в добива на нетрадиционни местонаходища, ние сме способни значително да продължим века на доминиране на руския нефтен отрасъл в световен мащаб и да запазим нашето място като водещ износител на енергийни носители в света.

Добивът на труднодобиван нефт ще бъде облекчен от географското разположение на такива местонаходища, отбелязва Константин Симонов:

– В какво е нашето предимство? То се състои в това, че нетрадиционният нефт не е задължително да се намира в друго място в сравнение с традиционния. Често пъти той се намира в същото местонаходище, само че по-дълбоко. Т.е. това може да бъде същия Западен Сибир, където вече се усвояват местонаходища, само че по-дълбоко, в други геологически слоеве има нефт, който е сложно да бъде добит. Но фактически ние разполагаме със създадена инфраструктура, построени са нефтопроводи. В този план разходите за транспорт ще бъдат по-малки, отколкото да се пуска в експлоатация по-далечни традиционни местонаходища, където трябва да се строи нефтопровод.

Ако лидерството на Русия в добива и износа на традиционните енергийни носители е напълно логично, то един от пунктовете в доклада на ВР произвел истинска сензация. Английските експерти сочат за Русия и Латинска Америка в близка перспектива лидерство в добива на шистов нефт. Към 2035 година Русия ще произвежда 800 хиляди барели в ден, а Южна Америка около 700 хиляди барели в ден, се подчертава в доклада. Не е възможно точно да се каже колко залежи от шистов нефт има в недрата на руската земя. За сега подробни изследвания по шистов нефт не са били провеждани, тъй като не е било необходимо – главният акцент се поставял на проучването на традиционни местонаходища, разположени едва ли не във всички кътчета на страната. Но министерството на енергетиката предлага отново да бъде обсъден този въпрос, да се изучат технологиите на добив на шистов нефт, които били използвани в САЩ и да бъдат проверени тези технологии в руски условия. По данни на ведомството, в Русия може да има 12 района със шистов нефт в обем почти 6 млрд. тона. Т.е., потенциалът на такъв добив е огромен.

.