Крыша и крышка

Матрьошка, колхоз, спътник, перестройка – това са оригинални, непреводими руски думи, които през различни исторически епохи са навлезли в различни езици. Не толкова отдавна това се случи с още една руска дума – крыша (покрив) – която навлезе в английския с директната си транслитерация: krysha.
„Крыша“ – това е нещо, което предпазва този, който е под него, от нежелателни външни въздействия. През 90-те години, в периода на утвърждаване на постсъветския бизнес, малките фирми постоянно биваха подлагани на атаки от страна на рекетьорите. Бизнесмените бяха принудени да се обръщат към тези, които можеха да им осигурят защита. И понеже тогавашната милиция не се справяше с подобна функция (а много често правеше обратното – „покриваше“ рекетьорите, получавайки от тях процент от заграбеното), ролята на „крыша“ обикновено се поемаше от конкурентната група рекетьори. Те също не правеха това безплатно, но парите, които „добрите рекетьори“ събираха от предприемачите, бяха вече не обикновен данък към бандитите, а честно заплащане за услугите на професионални охранители. Така набързо цялата бизнес територия се оказа плътно покрита от„крыши“ (превърнали се постепенно в легални „охранителни фирми“), които си разпределиха сферите на влияние (обикновено след кървави сблъсъци).
Руската дума „крыша“ има още едно метафорично значение. В разговорния език под „крыша“ се разбира просто глава, и по-точно съзнание, ум – в случай, ако съзнанието е замътено, а умът намалява. В популярен анекдот един човек се събужда на сутринта с главобол и пропуски в паметта след снощния запой, а на масата намира бележка: „Я уехала. Твоя крыша“ (Аз заминавам. Твоята съвест). Пълно полудяване се обозначава с „крышу снесло“ (издухан), а напрегнатата умствена дейност – с „крыша дымится“ (покрива гори).
В друг разговорен вариант в същия контекст се употребява думата „чердак“ (таван)
Думата „крыша“ (покрив) има и умалителен вариант – „крышка“ (капак, капачка), който обикновено означава горната част на някакъв съд: бутилка, чайник, сандък. Както и „крыша“, „крышка“ също има свое второ значение, но то съвсем не е защита, а точно обратното. Фразата „Ему крышка“ (той е набелязан, похлупен) означава, че човекът подложен на смъртоносна заплаха. А въпросът е в това, че в дадения случай се акцентира само върху едно от значенията на думата „крышка“ – капак на ковчег.
Ако вие сте „издухан“ („снесло крышу”), то това съвсем не означава, че „сте набелязан“ (вам крышка).

Алексей Михеев
лингвист

error: Съдържанието ни е авторско!