Концептуалното „Постоянство на промените”

В Москва е открита ретроспективна изложба на легендарния художник-концептуалист Игор Шелковской. На изложбата е представено творчеството на художника, започвайки от най-ранните му творби от края на 60-те години, и завършвайки със съвременни – от 2013 година.

Ролята на Игор Шелковской в развитието на съвременното руско изкуство е невъзможно да бъде надценена – фактически той стана първият популяризатор на творчеството на неформалните художници в Европа.

 Получил академично образование в Москва, Шелковской в началото на 60-те години се оказа в кръга на младите художници, заинтересували се от нови форми на художествената самоизява, далечни от официалното изкуство. Сред неговите приятели бяха и такива известни сега автори, като Борис Орлов, Дмитрий Пригов и Вячеслав Лебедев. Те посъветваха на начинаещия тогава художник, занимавал се традиционно с графика и живопис, да се обърне към скулптурата.

През 1976 година Игор Шелковской емигрира във Франция – художникът, усещал тоталната несвобода, се можа по-нататък да живее в СССР. В чужбина, при финансовата подкрепа от страна на колекционера Жак Мелконян, той започва да издава списание „А-Я”, справедливо наричано „най-доброто от публикуваните рускоезични издания по съвременно изкуство”. Игор Шелковской става дизайнер и метранпаж, получава материали от СССР. По този начин за първи път бяха напечатани текстовете на Иля Кабаков, Борис Гройс и много други автори. Прекрасно илюстрираното списание разказваше за актуалното изкуство в СССР, за това, какво не биваше да съществува официално. Европейската публика за първи път научи, че зад „желязната завеса” живеят художници, които са способни да конкурират Анди Уорхол или Джоузеф Кошут.

В края на 70-те и началото на 80-те години издаването на списанието поглъщаше по-голямата част на свободното време на Игор Шелковской, но въпреки това той никога не се отказваше от творчеството. Днес той живее така да се каже в две страни – има работилница в Париж, но и в Москва идва доста често. Творби на Шелковской има в най-солидни руски музейни колекции, не веднъж са експонирани на групови изложби, но колекцията, представена от Мултимедия Арт Музея, е най-пълната и е задължителна за внимателно запознанство от хората, които се интересуват от съвременно изкуство.

.