Комплекс на Ферапонтов манастир

Ферапонтовият манастир(Ensemble of the Ferrapontov Monastery) във Вологодска област в Северна Русия е изключително добре запазен и цялостен пример за руски православен манастирски комплекс от периода на петнадесети – седемнадесети век, период, който оказва много голямо влияние върху развитието на обединената руска държава и нейната култура. Архитектурното изпълнение на манастира е изключително по отношение на използваните изобретателни похвати и чистотата на стила. Вътрешността е украсена с величествените стенописи на Дионисий – един от най-големите руски творци от края на петнадесети век. Неговите произведения са най-висш израз на руското стенописно майсторство от петнадесети и шестнадесети век. Манастирът Ферапонтов е пример за православен манастир от период, който е изключително важен за духовното развитие на Русия..