Комплекс на Новодевическия манастир

Паметник на героите от филма "Мимино", Тбилиси, 2011 г.

Новодевическият манастир(Ensemble of the Novodevichy Convent) се намира в югозападна Москва и е построен през шестнадесети и седемнадесети век в така наречения московски бароков стил. Той е бил част от поредица от манастирски комплекси, които са участвали в защитната система на града. Манастирът е тясно свързан с пoлитическата, културната и религиозната история на Русия, както и тясно обвързан с московския Кремъл. Там са постригвани за монахини представителки на царската фамилия и аристокрацията. Членове на царската фамилия и нейния антураж са също погребвани в гробището на манастира. Той представлява пример за най-големите постижения на руските архитекти, като неговият богато украсен интериор съдържа важна колекция от картини и други произведения на изкуството. Новодевическият манастир е най-изключителният пример за сграда, изпълнена в стил московски барок, който се превръща в моден стил за региона на Москва. Освен с изящната си архитектура и декоративни детайли, тази сграда се вписва по великолепен начин в облика на градоустройствения план. Манастирът е пример за изключително добре запазен монашески комплекс, представящ архитектурен стил, наложил се в края на седемнадесети век. Още повече, той е тясно свързан с руската православна църква и с руската история, особено от шестнадесети и седемнадесети век..