Кой е Ломоносов? Нула или руският Да Винчи?

Ломоносов не е направил нищо особено. Такава оценка даде наскоро министърът на образованието пред гимназисти в училището им във Враца. По-късно  проф. Тодор Танев публично се извини за думите си.

По този повод решихме да припомним кой всъщност е Ломоносов и какво е направил, а дали професорът по социология е прав да го определя като „нищо особено“, нека историята покаже.

Ломоносов е първият руски учен-енциклопедист, който се е занимавал сериозно с химия, физика, астрономия, география, геология, филология, той е поет, художник, историк, изобретател. По широта на интереси и задълбоченост може да се сравни с Леонардо да Винчи.

Ето какви са приносите му:

 • създател на първата руска граматика и първото ръководство за риторика за този език, въвежда система от правила за стихосложение в руската поезия;
 • Ломоносов въвежда в руския език множество научни термини, много от които употребяваме и ние: атмосфера, микроскоп, минус, полюс, селитра, формула, хоризонт, диаметър, радиус, пропорция, барометър, еклиптика, метеорология, оптика, периферия, ефир, поташ, както и съставените от него неологизми като равновесие;
 • противник на теорията за специалните флуиди като флогистон и електрическа течност, която по това време е била общоприета и допринася за формулирането накинетичната теория на газовете. Той вярвал, че топлината е форма на движение;
 • предлага вълновата теория на светлината;
 • излага идеята за запазване на масата при химичните реакции в писмо от 5 юни 1748, адресирано до математика Ойлер около 40 години преди Антоан Лавоазие, затова законът за запазване на материята е известен като закон на Ломоносов-Лавоазие. Ломоносов открива, че след химическата реакция остава вещество с маса, равна на първоначалната;
 • смята, че природата се развива непрекъснато и демонстрира органичния произход на почвата, торфа, въглищата, нефта и кехлибара;
 • в областта на астрономията – предсказва съществуването на атмосфера на Венера;
 • конструира метеорологични, навигационни и оптични уреди (телескоп);
 • за първи път получава живак в твърдо състояние;
 • прави прототип на вертолет;
 • поставя основите на теорията за дрейфа на континентите;
 • теоретично предсказва съществуването на Антарктида;
 • основава Московския държавен университет.

Съвременниците му са го боготворили, но, както може се очаква, заради неразбиране или завист, не се е харесвал на мнозина. Поетът Сумароков казва по повод смъртта на Ломоносов от името на „литературната общност“: „Глупакът се успокои и повече няма да шуми!„.

kivshenko-lomonosov
Картина на руския художник Алексей Кившенко: „Ломоносов показва на Екатерина II мозаичната си работа в кабинета си

Известни цитати на Михаил Василиевич Ломоносов:

 • Вдъхновението е девица, която винаги може да бъде изнасилвана.
  Вдохновение – это такая девка, которую всегда изнасиловать можно.
 • Ласкателят има мед на езика, а отрова в сърцето.
  Льстивый человек мед на языке, яд в сердце имеет.
 • Лесно е да бъдеш философ, научавайки наизуст само три думи: „Бог така сътвори“ и повтаряйки ги в отговор вместо всички останали причини.
  Легко быть философом, выучась наизусть три слова: „Бог так сотворил“ и сие дая в ответ вместо всех причин.
 • Математиката би трябвало да се обича поне заради това, че подрежда мислите.
  Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит
 • Не е кой знае какво да се отбелязват грешките; но да се даде нещо по-добро – ето кое подхожда на достойния човек.
  Ошибки замечать немногого стоит: дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному человеку.
 • Неуморният труд преодолява препятствията.
  Неусыпный труд препятствия преодолевает.
 • Няма такъв невежа, който не би могъл да зададе повече въпроси, отколкото може да отговори на тях знаещият човек.
  Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может на них ответить самый знающий человек.
 • Творецът е дал на човешкия род две книги. В едната е показал Своето величие, а в другата — Своята воля. Първата е видимият свят, който Той е сътворил, за да може човекът, гледайки величието, красотата и хармонията на делата Му, да признае Неговото всемогъщество. Втората е книгата на Светите Писания. В нея е изложено Божието намерение за нашето спасение…
  Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано создателево благоволение к нашему спасению
 • Човек неясно пише за това, което неясно си и представя.
  Смутно пишут о том, что смутно себе представляют.
  Източници:  Wikipedia, Оffnews
error: Съдържанието ни е авторско!