Как до оцелееш в гората: Уроци от руските военни разузнавачи

Автор: Вадим Матвеев.

Как обикновеният човек да оцелее сам в екстремални условия? „Руски дневник“ публикува няколко начина за оцеляване, заимствани от руските разузнавачи.

Разузнавачите често действат в дълбокия тил на противника, затова при всяка критична ситуация те трябва да са готови да приложат основните техники и начини за оцеляване, които ще им помогнат да се завърнат живи след изпълнение на заданието. Уроците по оцеляване се вземат и от курсантите във военните училища, и от бойците в частите.

Намери вода

Най-простият метод за събиране на вода, ако няма извори или горски реки, това е завързването на найлонов плик в основата на растението. Този начин позволява да бъдат събрани около 50 мл за един час. Може да се кондензира влага и от повърхността на земята, откъснати листа, трева и мъх. За целта в центъра на дупка, изкопана на място, огрявано от слънчевите лъчи, се поставя съд и цялото съоръжение се покрива с найлон. По този начин могат да бъдат събрани около 300 мл влага за едно денонощие.

Напали огън

С помощта на найлоновите пликове в гората е възможно не само събирането на вода, така че, това е незаменим предмет за разузнавачите. Например, като се напълни с вода, найлоновият плик може да бъде превърнат в лупа, и вече с нейна помощ да се запали огън от слънчевите лъчи.

Осигури храна

Съвременните методики за оцеляване на военния разузнавач препоръчват за осигуряване на храна да се използват различни капани и примки, които могат да бъдат направени само с помощта на нож и връзки за обувки. На външен вид те напомнят за това, което използваше Джон Рамбо за „лов“ на полицаи. С помощта на такива приспособления може да бъде убито даже такова внимателно животно, каквото е глиганът. Но трябва да се помни, че успешното ловуване на дивеч е възможно само при условие, че клопката бъде поставена на пътеката, ползвана от тези животни.

При остра необходимост от храна, може да се използват не само млекопитаещи, но и влечуги, а също така и разнообразната храна в краката ни: гъби, горски плодове и т.н.

Направи укритие

На човек, останал сам в гората, ще му е трудно да направи колиба, използвайки заточени колове и големи клони от дърветата. Но след като се отчетат релефа и растителността, има по-прости начини за изграждане на укритие. Може да се използва повалено от вятъра дърво с гъста корона. За да се увеличи защитата от дъжд и вятър, трябва да направим допълнително покритие от кора или борина. Укритието може да бъде направено бързо с помощта на малки дървесни клони, ако се използват изкривявания и дебелите стъбла на дърветата.

Действай според времето

С цел своевременното планиране на действията ви, налага се да умеете да прогнозирате времето за в близко бъдеще: лошото време да изкарате в укритието, а при ясно време да се опитате да излезете от гората.

Времето, или това какво ще бъде, може да бъде прогнозирано по множество различни признаци. Например някои от признаците за ясно време в средната полоса на Русия са: ясна нощ, небето е отрупано със звезди, луната е ярка, зората е златиста или бледо-розова; през нощта няма вятър, през деня той се усилва, а вечерта утихва, димът от огъня се издига право нагоре; през нощта пада обилна роса (през зимата скреж), сутрин има гъста мъгла, която се вдига, след като слънцето изгрее, мравките проявяват висока активност; върху тревата и храстите има много паяжини, цветовете на растенията са широко разтворени, въглените в огъня бързо се покриват с пепел.

За това, че времето ще се разваля, свидетелстват усилването на вятъра, липсата на роса, свитите цветове на растенията. Мравките се крият в мравуняците, във въздуха и по растенията не се забелязват насекоми, пчелите се прибират в кошерите, червеите се показват на повърхността на земята.