Как да се преброят мечките?

Учените от Русия и Япония разработват нова методика за определяне броя на мечките по образци от козината на животните – съобщават от пресцентъра на Сихоте-Алинския резерват, на чиято територия се провеждат изследванията, пише Руски Дневник.

Вече са събрани 46 образеца, които ще позволят на учените да определят, към кой вид се отнася оставилата я мечка, и дори да различават отделните животни по характерни признаци, да определят колко мечки обитават една или друга територия. „Традиционният метод за зимна отчетност на следите по маршрутите не е приложим за мечките, и много често данните за броя на тези животни са много ограничени. За да се попълни този пропуск, в Сихоте-Алинския резерват се провежда събиране на мостри от козината на мечките.

Данните за броя на мечките в Далечния Изток тази година стана особено актуален заради многобройните случаи на приближаване на тези животни към човешки селища и необходимостта от разработване на нови методи за регулиране на тяхната популация.

Съвместните руско-японски изследвания на мечките в Сихоте-Алинския резерват започнаха през миналата година. От японска страна в тях участват специалисти от Музея на природата в Ибараки.