Какво искат българите: С Русия – пръв приятел, с Турция – добър съсед

Какво искат българите: С Русия – пръв приятел, с Турция – добър съсед

Публикувано от:

Всеки трети българин държи на добросъседство с Турция на всяка цена и смята Русия за приятел на България.
Това показват резултатите от проучване на Института за политика.

Въпреки различията във вижданията си, българите почти единодушно подкрепят външната политика на правителството.

92% от сънародниците ни оценяват положително външната политика на кабинета.

От тях изцяло я подкрепят 44%, сред които преобладават младите хора (18-45 г.), както и самоопределящите се между център и крайно дясното политическо пространство.

Българите намират промяна във външната политика на България и я подкрепят почти единодушно – 90%.
66% от интервюираните считат, че международната активност допринася за вътрешната стабилност на страната.

65 на сто от анкетираните са за насърчаване на добрите междусъседски отношения с Турция, но при категорично отстояване на позициите на България.

35% държат на добросъседство с Турция на всяка цена. Това са предимно хората с ниска образователна степен (основно и начално образование) и широкия политически център, посочват от Института.

Изследването отчита преобладаващо очакване (89%) за близки, приятелски и конструктивни отношения с Русия. 39% от анкетираните твърдят, че тя е наш приятел и славянското братство е незаличимо.

Всеки втори смята, че членството ни в ЕС и НАТО не трябва да влияе върху добрите отношения между двете държави. Най-положително са настроени хората над 46-годишна възраст. Само 4,7% са крайни в негативната си нагласа към Русия.

Нагласите на българите по отношение на САЩ са различни в сравнение с тези към Турция и Русия. Ключовите думи тук са ” демокрация” и ” интереси”. 44% от изследваните лица приемат Щатите като носител на демокрацията. Това са основно активното население (18-55г.) и самоопределящите се в политическото пространство център – крайно дясно.

50% са тези, които смятат, че ръководейки се от собствените си интереси, САЩ се интересуват и от България. Така разсъждават по-зрелите хора (над 45-годишна възраст) и самоопределящите се от център към крайно лявото политическо пространство.