Ирина Бокова призова към възстановяване на доверието в Близкия изток

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова призова към възстановяване на усилията за изграждане на доверие на основата на уважението и взаимното разбирателство в Близкия изток.

Призивът е израз на резултатите от 199 сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, която приключи на 14 април. На сесията Изпълнителният съвет взе решения по въпроси, отнасящи се до Близкия изток, включително по въпроса за културното историческо наследство в Стария град на Йерусалим и неговите стени. „Йерусалим е света земя на три монотеистични религии, място на диалог за всички евреи, християни и мюсюлмани, нищо не трябва да се предприема, за да бъдат нарушавани неговият интегритет и автентичност“, каза Ирина Бокова. „Това е мозайка от култури и народи, чиито история е оформена от историята на цялото човечество. Само с уважение и диалог може да се изгради доверието, което трябва да придвижим напред – това е силата на ЮНЕСКО, в полза на всички „.

„Вярвам, че държавите-членки носят отговорност за мандата на ЮНЕСКО, за придвижване напред по начини, които насърчават диалог, толерантност и мир“, продължи Ирина Бокова. „Това е особено важно за младите хора, които трябва да бъдат откърмени и образовани за мир.“

Генералният директор винаги е апелирала за диалог и консенсус, така че мандатът на ЮНЕСКО на защита на световното културно наследство и насърчаване на толерантността и взаимното уважение да може да се придвижи напред.

error: Съдържанието ни е авторско!