Ирина Бокова: Инвестициите за наука и развитие са се увеличили през последните пет години

Ирина Бокова: Инвестициите за наука и развитие са се увеличили през последните пет години

Публикувано от:

Въпреки финансовия натиск инвестициите за наука и развитие са се увеличили през последните пет години. Това е една от тенденциите, отбелязани от генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова при представянето на „Доклад за наука ЮНЕСКО 2015 “.

От 2007 до 2013 г. разходите в тази област са нараствали по-бързо (с 30,5%), отколкото е бил ръстът на световната икономика (20%). Успоредно с това е за отбелязване и фактът, че страните с високи доходи продължават да намаляват обществените разходи в рамките на оздравителни бюджети, докато инвестициите на частния сектор продължават да нарастват.

В същото време любопитно още е, че страните с по-ниски доходи отделят увеличаващ се обем бюджетни средства за науката. Голяма част от тези инвестиции са в областта на приложните науки. Като втора тенденция Бокова изтъкна намаляването на разграничаването между богатия Север и по-бедния Юг при проучванията и иновациите.

Като положителен е отбелязан и резултатът на увеличаване броя на учените в световен мащаб с 21 % за периода 2007-2013 г. Подобен „взрив“ се наблюдава и при научните публикации, които са скочили с 23%. Предпоставка за това е нарасналата мобилност на студентите и учените по света. Броят на международните студенти е нараснал с 46% за периода от 2005 до 2013 г. – от 2,8 на 4,1 млн. души.

Данните в доклада, който е дело на 50 специалисти, са събрани от института по статистика на ЮНЕСКО в сътрудничество с други световни научни институции. Прави впечатление тенденцията държавите да се стремят да привличат повече научни таланти – например от 2016 т. ЕС възнамерява да въведе т. нар. научни визи, които биха позволили по-широк достъп на студенти и научни капацитети до Стария континент.

За съжаление продължава неравнопоставеността между двата пола в научната област . Но за отбелязване е положителното развитие в тази насока в Югоизточна Европа, където има изравняване между дамите и силния пол в научния сектор – по 49%. В същото време в ЕС дамите в научния сектор са една трета, т.е. 33%, докато в Латинска Америка са 49%, а в арабските страни – 39 на сто.

Източник: БГНЕС.