Инспектираща група от Руската федерация е на тридневно посещение в България

Инспектираща група от Руската федерация е на тридневно посещение в България

Публикувано от:

Инспектираща група от Руската федерация е на тридневно посещение в България, в изпълнение на изискванията на Виенския документ – 2011. Тричленната група ще проведе инспекция на военните дейности в 24-а авиобаза Крумово като ще бъде съпровождана от офицери от дирекция „Стратегическо планиране” към Министерството на отбраната, предаде БТА

Виенският документ е първото международно споразумение, което установява система от мерки за укрепване на доверието и сигурността във военната област. Те целят повишаване на откритостта и прозрачността по отношение на военните дейности, извършвани на територията, заобикалящите морски зони и въздушното пространство на всички европейски държави (за Русия от западната граница до Урал) и страните-членки на ОССЕ от Централна Азия.