Изложба на репродукции на картини на руски художници за Руско-турската война

От 17 до 21 декември 2018 г. в Съвета на Федерациите на Федералното Събрание на Руската Федерация ще бъде представена Изложбата на репродукции на картини на руски художници, увековечили със своето творчество Руско-турската война от 1877-1878 г.

18-12-11- с ИконниковИконников

Среща с Василий Иконников – председател на групата за приятелство с Българския парламент в Съвета на Федерациите на Федералното Събрание.

18-12-11-покани за изложбата в СФ18-12-11-покани за изложбата в СФ-1