Защо предложиха Крим да бъде наречен Таврида?

Публикувано от:

Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) предложи на председателя на кримския парламент Владимир Константинов на Крим да бъде върнато историческото название – Таврида. Точно така се е наричал полуостровът по време на Руската империя. Според ЛДПР, връщането на старото име ще възстанови връзката между различните периоди в историята на Крим.
Откъде възниква названието „Таврида”?
В древни времена територията на Крим е обитавана от народ, известен като „таври”.  За първи път това название се споменава в трудовете на гръцките историци от VI век пр. н.е. Древните гърци наричали южния бряг на Крим Таврида (или Таврика, Таврия) – земя на таврите. През ранното Средновековие (приблизително до XV век) това название се разпространило върху целия полуостров. Според една от версиите, това название произхожда от гръцката дума „тавър”, означаваща „бик”. Според преданието, районът получил това название, когато бог Дионис впрегнал два бика и изорал тази земя, а хората, живеещи там, били наречени „таври”.
В Русия Кримският полуостров се наричал Таврида до 20-те години на ХХ век. През април 1919 г., Таврическата губерния била преобразувана в Кримска съветска социалистическа република.
Как се появило названието „Крим”?

През XIII век полуостровът преминал във владение на Златната Орда. Административна столица на ханството станал град Стари Крим. Думата „Крим” се споменава за първи път в сведенията на арабския историк Ибн Абдез Захир през XIII век за обозначаване на град Стари Крим. Държавата Крим се споменава на по-късен етап: през 1321 г. друг арабски историк – Абу ал Фида пише: „Крим – това е названието на страна, включваща 40 града”, и продължава: „Същото название се употребява и за град Солхат като столица”.

Има спорове относно произхода на думата „Крим”. Смята се, че тя може да има монголски, тюркски, арабски, джагатайски, телеутски, туркменски, каракалпакски и дори руски произход.

Едни учени свързват названието на полуострова с монголската дума „кирим” – „ров”. Тази теза се основава на факта, че в древни времена Крим е бил заобиколен от дълбоки ровове. Други учени обясняват произхода на названието с руската дума „крома” – „граница”. Има и версия, според която названието има турски произход – от „кормам” – „крепост”, тъй като Стари Крим бил обграден с висока крепостна стена, пише на страниците си руското издание „Аргументи и факти”.