Заседание на Националния съвет на НД Русофили

Заседание на Националния съвет на НД Русофили

Публикувано от:

На 8 декември 2018 г. се проведе заседание на Националния съвет на НД “Русофили” при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на НДР
  2. Избор на комисии за подготовка на документите на НДР за ОС през 2020 година
  3. Приемане на Обръщение по случай 15-та годишнина на НДР
  4. Промени в състава на ИБ

По първа точка докладва председателят на организацията Николай Малинов. Той запозна делегатите с основните направления в дейността на организацията през изминалата година, открои най-важните събития и говори за идеята за създаване на международно движение на русофилите. Обърна внимание на необходимостта от активна работа на Консултативния съвет и препоръча да бъдат предприети необходимите действия за  съживяване на неговата дейност и функции.

В рамките на дискусията се акцентира върху необходимостта от по-значимо присъствие на НДР в обществено-политическия живот на България. Обсъдена беше идеята за въвеждане на членски внос в структурите по места.

В изказването си Пенчо Зулчев направи положителна оценка на отчета и на  работата на ръководството на НДР. Изрази оптимизъм, че ще можем още повече да мобилизираме членовете на организациите по места. “За това обаче са необходими  по-действени ръководни органи  на всички нива”. Подчерта необходимостта да търсим влияние сред студентите. Даде висока оценка на направеното  за движението от Председателя в Русия.

Според Славчо Славчев (Търговище) – „Посоката на дейността ни е правилна …. По-сериозно трябва да търсим отговор на въпроса как да влияем на българското общество. Това влиянието е възможно главно чрез общинските и областните организации…”

Тихомир Стойчев: „Съгласен съм с отчетния доклад… Трябва да привлечем повече млади хора… Да се създаде научен форум… Повече действия в защита на славянството..”

В своето обобщение Николай Малинов оцени повдигнатите въпроси като важни.  ” Полезно е да обърнем внимание на пропуските, да ги изведем на преден план и да търсим решение… Важна е оценката на нашите врагове. Важна е оценката и на нашите приятели в Русия… Необходими са повече обществени изяви.”

В изказването си Коста Пеев (РКИЦ) подчерта, че „Авторитетът на НД “Русофили” в Русия е голям. Предстои среща на НДР в Русия. Ще се настоява за средства за обучението по руски език – проект „Ново поколение”… “Нека  да преодолеем своето его… Да носим градивното в себе си, в името на световното русофилско движение”

Докладът за едногодишната дейност на НДР бе одобрен с един глас”против” без “въздържали се”.

Втора точка бе докладвана от зам. председателя на Движението Милен Чакъров. НС одобри следните комисии :

  1. Комисия за изменение и допълнение на Устава от 11 члена.

Милен Чакъров – председател

–  Юрий Янков /Сл/

–  Костадин Чаталбашев /См/

–  Любомир Герганов /Рз/

–  Юлиан Гошев /Бл/

–  Трифон Петров /Вц/

–  Иван Илчев /Хс/

–  Ирина Минева /СЗ/

–  Пенчо Зулчев

–  Дамян Дамянов

–  Валентин Иванов

  1. Комисия за преглед и актуализация на Програмните документи на НДР от 16 члена.

–  Юрий Борисов – председател

–  проф. Станислав Станилов

–  проф. Васил Проданов

–  проф. Ваня Добрева

–  Валентин Вацев

–  Антон Тончев

–  Георги Димов

–  Александър Симов

–  Славчо Славчев /Тщ/

–  Николай Николов /Шн/

–  Румен Петров /ВТ/

–  Свилен Христов /Дч/

–  Виктор Простов /Пд/

–  Георги Сенгалевич

–  Георги Станчев

–  Емил Миланов

-Ирена Анастасова

-Цвети Цветков

Трета точка бе докладвана от секретаря на НДР Юрий Борисов. В хода на представянето той направи предложение за допълнение, свързано с текста за бъдещата гражданска ангажираност на организацията. Обръщението беше прието единодушно.

Николай Малинов предложи 24 човека за ИБ на НДР. Нови имена са:

Юлиян Гошев – заместник председател;

Славчо Славчев – член на ИБ;

Бойко Митов – член на ИБ.

Трифон Петров

Александър Симов не е говорител на НДР.

От ИБ бюро отпада Камен Попов