ЕС съди Русия в СТО

Европейският съюз се обърна към Световната търговска организация (СТО) с иск срещу Русия по въпроса за митата за селскостопанска и промишлена продукция, пише «Гласът на Русия».

Европейският съюз обвинява Русия в превишаване на митата за няколко вида стоки, в това число хартия, картон, палмово масло, хладилници и фризери.

Съгласно правилата на СТО, Русия има 60 дни, за да реши въпроса чрез преки преговори с Европейския съюз. След това ЕС може да продължи съдебния спор с привличане на СТО за разглеждане на иска. Този съдебен конфликт е пети с участието на ЕС и Русия в рамките на СТО.