“Москва книжная” с щанд на Софийския международен панаир на книгата

“Москва книжная” с щанд на Софийския международен панаир на книгата

Публикувано от:

От 13 до 18 декември 2016 година в София ще се проведе ежегодният международен панаир на книгата. Това събитие ежегодно събира стотици хиляди посетители и е едно от най-значимите културни мероприятия в България.

За първи път на панаира на книгата ще участва Правителството на Москва и ще представи експозиция на Издателската програма на Правителството на Москва «Москва Книжна».

Тази година експозицията на «Москва Книжна» е сформирана въз основа на тематични групи и ще бъде представена на щанда от няколко основни раздели, всеки от които ще запознае гостите на панаира с ретроспективната програма на издателството, а също така и с наскоро публикувани книги.

В рамките на експозицията ще бъдат представени повече от 350 книжни и мултимедийни издания и ще бъдат проведени множество мероприятия, в това число:

– Максим Замшев, поет, преводач, ще презентира книги, издадени в рамките на Издателската програма на Правителството на Москва. Също така Максим Замшев ще проведе творческа среща с посетителите на панаира, на която ще запознае посетителите на панаира със своето творчество.

– Мероприятието за деца със зрителни увреждания ще се проведе в рамките на програмата на щанда «Москва Книжна». Книгите ще бъдат презентирани от Олга Сорокина – представител на общественият благотворителен фонд «Илюстрирани книжки за малки слепи деца».

– На щанда на Правителството на Москва ще бъде представена най-новата детска книга от Издателската програма – «Български и руски приказки». Презентацията ще проведе председателят на Национално Движение Русофили Николай Малинов. В книгата са събрани български и руски приказки на български и руски език. Приказките са обединени от историческата и духовната общност на славяните: сходство в характерите на героите, моралните ценности на двата народа, където героите са надарени с ум, сръчност и доброта. Прекрасните илюстрации в книгата ще я превърнат в истински подарък за малкия читател. За участие са поканени деца от предучилищна възраст и техните родители.

Издателската програма на Правителството на Москва съществува от 1993 година. Това е един от най-ярките и социално-значими проекти на Департамента на СМИ и рекламата. През това време с подкрепата на бюджета на града са публикувани повече от 900 заглавия. Ежегодно около 150 хиляди екземпляра, издадени в рамките на програмата, се изпращат по училища и градски публични библиотеки. От 1999 година Издателската програма на Правителството на Москва е представена на повече от 200 национални, международни и регионални панаири и изложби на книгата.

В своята книгоиздателска дейност Правителството на Москва на първо място поставя публикуването на онези книги, издаването на които не преследва единствено търговски цели. Главната цел на изданията, представени в експозицията е духовно-морална. Именно затова основно се издават исторически, патриотични, детска и юношеска литература, книги и мултимедийна продукция за родния град, за героични събития от живота на страната, подвизи и постижения на най-добрите представители и на целия народ.

Тематиката на книгите на Издателската Програма на Правителството на Москва има следните приоритети:

– история на Москва, исторически и паметни места на града;

– Москва в литературата, изкуството, архитектурата;

– Съвременна Москва: хора, факти, събития; пътеводители, книги-албуми, енциклопедически издания;

– живота на известни жители на Москва, спомени за Москва и съдбите на известни московски династии;

– издания за юбилейни и паметни дати и събития, включително и военно-патриотична литература, свързана с Великата Отечествена Война 1941-1945 година, и с други периоди на проявена доблест при защита на Родината;

– Религиозно-просветителска литература от живота и историята на Москва;

– Издания за деца и юноши, литература за семейно четене.

За последните няколко години десетки книги, издадени в рамките на Издателската програма на Правителството на Москва и препоръчани от Департамента на СМИ и Рекламата, станаха лауреати и победители в ежегодни конкурси като «Книга на годината», «Малката Родина», които се провеждат от Федералната агенция на печата и масовите комуникации, а също така и конкурса «Най-добра книга на годината», организиран от Асоциацията на книгоиздателите в Русия (АСКИ).

Подробна информация за Издателската програма на Правителството на Москва, а също така и за програмата на мероприятията на Софийският Международен панаир на книгата, можете да получите на сайта на Департамента на средствата за масова информация и реклама на град Москва www.dsmir.mos.ru.