Европейската сметна палата: Нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондовете

Европейската сметна палата: Нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондовете

Публикувано от:

Европейската сметна палата предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондовете в страната ни. Докладът на европейските одитори за 2014 г. бе представен в Брюксел.

Докладът на европейските одитори за 2014 г. бе представен в Брюксел. Най-много нередности за миналата година са установени при Програмата за селските райони у нас, следват преките плащания за земеделците и от Европейския социален фонд. Страната ни е дадена като пример за лоша практика при мярката “добавяне на стойност” към земеделските и горските продукти, където според одиторите финансирането не е било конкретно насочено.

Въпреки че критериите за подбор са били определени, те не са били използвани за насочване на подпомагането, тъй като наличният бюджет е бил достатъчен, за да се финансират всички допустими проекти. Така са платени пари, които надвишават нуждите, съобщава БНР. Неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки е установено в България и още седем държави. Това води да забавяне на темпа на усвояване на евросредствата, като за страната ни той е много под средната скорост за Европейския съюз.

Сметната палата предупреждава в доклада си, че не всички средства до края на този финансов период ще бъдат употребени по предназначения. Европейската сметна палата разкри редица нередности при разходването на бюджета на ЕС за 2014 г., съобщава вестник „Таймс”, цитирайки годишния доклад на Европейската сметна палта. Според експерти при транзакциите на 133,6 млрд. евро има засечени различния нарушения. “Ако Европейската комисия, ръководителите на страните членки на ЕС и независимите одитори използват цялата налична информация, те могат да предотвратяват и откриват грешките, още преди да бъдат направени”, се подчертава в доклада.

Неточностите са най-много в частта за нуждите на селското стопанство и развитие на селските райони в размер на 57,7 млрд. евро. Например в Испания има случай, в който суми се изплащат за обработваема земя, която в действителност е мотоциклетна писта. В Гърция, Испания, Полша, Словакия, Франция и Чехия много земи са обявени за пасища, а в действителност те са изцяло или частично покрити с гъсти храсти, дървета и камъни.

Сериозни нарушения на правилата за обществени поръчки са открити в областта на регионалните разходи на ЕС – 55,7 млрд. евро, насочени по-специално за големи проекти, включително пътно строителство. В доклада се подчертава, че като цяло парите на данъкоплатците се използват неправилно, което повдига въпроса за непроизводствени разходи и потенциални измами, пише „Таймс”.

Източник: bgnes.com.