Дялът на Русия, Украйна и Казахстан в световния износ на зърно ще се увеличи до 30%

Паметник на героите от филма "Мимино", Тбилиси, 2011 г.

Създаването на Черноморски зърнен комитет от Русия, Украйна и Казахстан ще увеличи дяла на тези страни в световния износ на зърно от сегашните 20% до 30%, каза министърът на земеделието Николай Фьодоров на пресконференция в Берлин, където тези дни се провежда селскостопанската изложба „Зелена седмица-2014”.
„Проектът за Черноморски зърнен комитет предполага създаването не само на координационна, информационна и предупреждаваща за ситуацията на зърнения пазар нова институция, но и на по-модерна и конкурентноспособна логистична структура”, – каза Фьодоров.
.